reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 09 marca 2010

EC Electronics stworzy nowoczesne labolatorium

Unia Europejska wesprze projekt EC Electronics 'Wzrost konkurencyjności EC Electronics poprzez utworzenie specjalistycznego laboratorium do badań urządzeń elektronicznych'.

Projekt realizowany jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Celem strategicznym projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki EC Electronics na rynku elektroniki przemysłowej poprzez zakupienie do niej najnowocześniejszych technologicznie urządzeń badawczych, umożliwienie utworzenia najbardziej specjalistycznego w regionie laboratorium do prowadzenia badań z zakresu testowania właściwości i parametrów urządzeń elektronicznych w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz do przeprowadzenia prac badawczych w zakresie metod projektowania, tworzenia i produkcji zaawansowanej elektroniki. Labolatorium będzie wyposażone między innymi w komorę klimatyczną i system optycznej analizy jakości montażu. EC Electronics spodziewa się w wyniku realizacji projektu rozszerzenia zakresu oferowanych usług i wprowadzenie do oferty nowych produktów, powstałych w wyniku prowadzenia działalności B+R.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2