reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© artcp5 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 26 marca 2020

Cormay o potencjalnym wpływie pandemii na działalność

Pandemia może spowodować globalny wzrost nakładów na służbę zdrowia, co w dłuższej perspektywie mogłoby być korzystne dla PZ Cormay.

PZ CORMAY SA informuje, że na dzień publikacji raportu, czyli środę, 25 marca działalność operacyjna spółki przebiega bez istotnych zakłóceń. - Spółka realizuje portfel zamówień nie odbiegający poziomem od tych z analogicznych okresów ubiegłych. Sytuacja finansowa spółki jest stabilna i bezpieczna. W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, powołany został Zespół Koordynacyjny na bieżąco monitorujący ryzyka związane z pandemią oraz opracowane zostały instrukcje postępowania pracowników spółki na wypadek kontaktu z wirusem – czytamy w komunikacie. Ze względu na ryzyko długotrwałego utrzymywania się stanu pandemii, spółka dokonała identyfikacji zdarzeń mogących mieć w przyszłości negatywny wpływ na działalność, w tym poziomy osiąganych przychodów, kosztów i wyników finansowych. Na rynku polskim mamy do czynienia z zamykaniem lub ograniczaniem działalności szpitali i przychodni, przy jednoczesnym zakazie wstępu osób postronnych, w tym przedstawicieli medycznych PZ Cormay. Podobne ograniczenia dotyczą laboratoriów diagnostycznych, które są odbiorcami produktów i usług grupy. PZ Cormay zwraca też uwagę na pojawiające się utrudnienia w zakresie dostaw surowców do produkcji, towarów handlowych oraz dystrybucji produktów grupy, spowodowane zmniejszeniem dostępności usług transportowych, podwyższeniem ich kosztów lub wprowadzeniem przepisów ograniczających transport międzynarodowy. Spółka przewiduje, że analogiczne problemy mogą pojawić się na pozostałych rynkach, na których działa Grupa. Spółka przewiduje negatywny wpływ zamykania granic państwowych oraz ograniczania dostępności usług bankowych, w szczególności na rynkach rozwijających się, na których Grupa minimalizuje ryzyko braku płatności wymagając przedpłat. - Jednocześnie spółka nie może wykluczyć pozytywnego wpływu pandemii na wyniki finansowe Grupy z uwagi na rozpoczęcie przez spółkę sprzedaży oraz złożenie do chińskiego producenta kolejnych zamówień na odczynniki immunologiczne umożliwiające oznakowanie ilości przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS–CoV-2. W średnio - i długoterminowej perspektywie można spodziewać się zwiększenia światowych wydatków na służbę zdrowia, a w szczególności diagnostykę, co może pozytywnie wpłynąć na wyniki spółki w przyszłości – informuje PZ Cormay.
reklama
July 20 2022 12:24 V20.6.3-1