reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PixabayPeteLinforth Przemysł elektroniczny | 25 marca 2020

Lena Lighting: bieżąca działalność bez zakłóceń

Zarząd Lena Lighting, producenta z branży oświetlenia, zarekomendował wypłatę dywidendy oraz opublikował komunikat dotyczący wpływu pandemii na działalność spółki.

Zarząd Lena Lighting SA zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję – poinformowała spółka. - Zarząd spółki Lena Lighting SA dokonał przeglądu i analizy działalności spółki pod względem wpływu COVID-19 na jej funkcjonowanie i ze względu na dużą ilość zmiennych i niewiadomych trudno oszacować realny wpływ na sytuacje finansową i wyniki spółki w najbliższym okresie. Na chwile obecną wypłata dywidendy nie zakłóci działalności finansowej spółki, a sytuacja finansowa pozwala na przeprowadzenie przez zarząd programu inwestycyjnego zawartego w budżecie wewnętrznym oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki bez zakłóceń – czytamy w komunikacie. Zarząd zapewnił też, że monitoruje sytuacje i na bieżąco dostosowuje działania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.
reklama
July 20 2022 12:24 V20.6.3-1