reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© designersart dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Elzab to nie tylko kasy fiskalne

GK Elzab przestawiła raport za 2019 rok. Wśród perspektyw rozwoju, na które zwraca uwagę Elzab, są projekty związane z elektromobilnością oraz rozwój produkcji kontraktowej dla motoryzacji czy kolei.

- Pomimo przejściowych trudności pragnę podkreślić, że był to dobry rok dla spółki. Potrzeby rynku dla pierwszej fali fiskalizacji online okazały się zgodne z przewidywaniami zarządu dzięki którym odnotowaliśmy wzrost przychodów oraz wypracowaliśmy zysk – napisał prezes zarządu Elzab SA Krzysztof Urbanowicz w liście do akcjonariuszy.
- Grupa ELZAB poza podstawową działalnością prowadzi projekty w zakresie nowych technologii, które oczekujemy, że w przyszłości staną się kluczowym filarem działalności oraz szansą na wypełnienie niszowych rynków krajowych i zagranicznych. Sukcesywnie wdrażamy projekty związane z elektromobilnością i pracujemy nad uzupełnieniem naszej oferty handlowej o ładowarki do samochodów elektrycznych. Stale pracujemy nad rozwojem produkcji kontraktowej w obszarach związanych z automotive, retail oraz przemysłem kolejowym. W ubiegłym roku spółka uzyskała certyfikaty na procesy spawalnicze i kontrolne dla przemysłu kolejowego. Tym samym ELZAB S.A. dołączył do grona europejskich producentów, mogących wykonywać elementy składowe pojazdów szynowych w klasie CL2. Ponadto półka rozpoczęła proces uzyskania certyfikatu medycznego, który pozwoli realizować zamówienia produkcyjne w obszarze przemysłu medycznego – informuje prezes zarządu Elzab SA Krzysztof Urbanowicz w liście do akcjonariuszy. Elzab, w partnerstwie z Kardiomed, realizuje projekt pn. „Innowacyjna Opaska Telemedyczna do użytku w środowisku domowym i SOR”, natomiast z Politechniką Śląską w Gliwicach pracuje nad projektami związanymi z szybkim prototypowaniem w technologiach FDM, SLA, SLS oraz badaniami produktów wykorzystujących technologię bezprzewodowej transmisji w standardach GSM/LTE/WiFi/Blueetooth dla rodziny produktów online na rynek polski i zagraniczny. Elzab jest też otwarty na współpracę ze start-upami technologicznymi i w tym celu nawiązał współpracę z Prezydentem Miasta Zabrze. - Inicjatywa ma na celu dostęp do innowacyjnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w toku obecnej lub przyszłej produkcji – wyjaśnia prezes Elzabu. Jeśli natomiast chodzi o dzialalność podstawową, Elzab wchodzi na nowe rynki ze swoimi kasami fiskalnymi, m.in. zdobywając pierwsze technologiczne dopuszczenie urządzenia Elzab na rynek rumuński oraz spodziewa się formalnego dopuszczenia do sprzedaży w Kenii. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów Grupy ELZAB w 2019 r. wyniosły 125 183 tys. PLN, co w stosunku do wielkości osiągniętej w 2018 r. w kwocie 104 021 tys. PLN oznacza wzrost o 20,3%. W 2019 r., tak jak i w latach wcześniejszych, dominującym rynkiem działalności spółki Elzab SA jest rynek krajowy, na którym w 2019 r. zrealizowano 94,6% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż na rynki zagraniczne, w przypadku urządzeń fiskalnych, to rynek węgierski, grecki oraz kenijski. Pozostała sprzedaż na rynki zagraniczne to głównie Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy. Głównym czynnikiem mającym wpływ na poziom eksportu w 2018 r. była sprzedaż licencji do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – czytamy w raporcie rocznym. Wybrane dane finansowe Grupa Elzab
(kwoty w tys. PLN)2019 r. 2018 r.
przychody netto ze sprzedaży125 183104 021
zysk z działalności operacyjnej8 972666
zysk (strata) brutto1 110-3 334
zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego-218-2 946
Jak podkreśla spółka w komunikacie, produkty w ofercie handlowej Elzab SA pochodzą w znaczącej części z produkcji realizowanej przez Elzab SA. Są one w większości efektem pracy własnego działu rozwoju a proces produkcyjny jest realizowany wg własnej technologii. Największym dostawcą podzespołów do produkcji w 2019 r. był Fideltronik Poland Sp. o.o. (23% dostaw materiałów i towarów ogółem). Zakupy netto od tej spółki nie przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży. Elzab ma też podpisaną długoletnią umowę na produkcję pakietów elektronicznych z JM Elektronik. Raport roczny Grupy Elzab datowany jest na 20 marca. Elzab stwierdza w nim, że ze względu na dynamikę sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, nie jest w stanie oszacować potencjalnych skutków wpływu na wyniki spółki.
reklama
reklama
May 15 2023 11:13 V20.14.28-1
reklama
reklama