reklama
reklama
reklama
reklama
© aydindurdu dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 marca 2020

Sunex o wpływie koronawirusa na działalność

Sunex na dzień publikacji raportu, tj. 18 marca, nie odnotował znaczących zakłóceń w bieżącej działalności spółki oraz nie zaobserwował istotnie zwiększonej absencji.

- Zarząd Sunex SA zgodnie z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 11 marca 2020 r. oraz komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r. informuje, że na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz analizuje możliwy wpływ epidemii na działalność spółki. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację jak i podejmowane przez polski rząd działania prewencyjne, zarząd nie jest w stanie na dzień publikacji niniejszego raportu określić wpływu jaki rozprzestrzenianie się koronawirusa będzie miało na działalność oraz wyniki finansowe spółki – czytamy w komunikacie. Sunex pozostaje w stałym kontakcie z kluczowymi odbiorcami i dostawcami. Stosując się do wskazówek i wytycznych służb sanitarnych, spółka podejmuje działania organizacyjne mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników, współpracowników i kontrahentów, przy równoczesnym utrzymaniu mocy produkcyjnych na stałym poziomie. - W sytuacji zaobserwowania istotnego wpływu skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa na jej działalność bądź wynik finansowy, taka informacja zostanie niezwłocznie opublikowana w raporcie bieżącym oraz znajdzie odzwierciedlenie w raportach okresowych – informuje spółka.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1