reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Aplisens: rekord sprzedaży i nowa strategia

W 2019 roku producent aparatury kontrolno-pomiarowej wypracował najwyższe w historii skonsolidowane przychody na poziomie 118,5 mln zł (+ 12,1 proc. rdr).

Wyniki EBIDTA oraz netto Grupy Kapitałowej Aplisens wyniosły odpowiednio: 25,1 mln zł (+2,4 proc. r/r) oraz 14,76 mln zł (+0,5 proc. r/r). W ubiegłym roku spółka z sukcesem zakończyła realizację strategii na lata 2017-19 i zapowiada wdrożenie kolejnej (2020-22).
Największy udział w strukturze przychodów GK Aplisens w 2019 roku miał rynek dawnej WNP, gdzie sprzedaż wyniosła 44,4 mln zł (+13,3% r/r). Przychody z rynku polskiego osiągnęły wartość 41,0 mln zł (+14,8% r/r), natomiast Unii Europejskiej 26,4 mln zł (+8,4 r/r). - Ubiegły rok był kolejnym z rzędu okresem wzrostu. Grupa Kapitałowa Aplisens zwiększyła przychody na kluczowych rynkach. Istotny wpływ na obroty w Polsce miały wyniki spółki CZAH-POMIAR. Akwizycja tego podmiotu jest ze wszech miar udana, zarówno w kontekście zwiększenia sprzedaży, jak i poszerzenia oferty GK Aplisens. Rok 2019 był również niezwykle pomyślny na rynkach dawnej WNP, gdzie zwiększyliśmy sprzedaż o ponad 13%. Motorem wzrostu okazała się spółka na Białorusi, która wypracowała 4,3 mln zł więcej przychodów niż w 2018 roku. Pozytywnie oceniam sytuację na rynkach UE, gdzie mimo wymagającej sytuacji ekonomicznej zwiększyliśmy sprzedaż. Głównym rynkiem pozostaje rynek niemiecki, gdzie nasza spółka zależna odnotował obrót na poziomie 6,6 mln zł – mówi Adam Żurawski, prezes Aplisens S.A. W 2019 roku Aplisens zakończył realizację strategii na lata 2017-19. - Udało nam się osiągnąć założone cele przychodowe i inwestycyjne. Kosztem 10 mln zł zakończyliśmy rozbudowę zakładu w Radomiu czym istotnie zwiększyliśmy potencjał produkcyjny Grupy. W wybudowanej hali znajduje się laboratorium ze stanowiskiem do kalibracji i wzorcowania przepływomierzy oraz wodomierzy wskazuje Adam Żurawski. Spółka zaprezentowała nową strategię na lata 2020-22. – Planujemy kontynuować i rozwijać działania, które realizowaliśmy w minionych trzech latach. Jednym z filarów nowej strategii jest dalszy wzrost skali działalności Grupy na poszczególnych rynkach w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału produkcyjnego. Naszym celem jest sukcesywna automatyzacja procesów w celu obniżenia kosztów produkcji. W najbliższych latach nasze działania będą ukierunkowane również na rozbudowie portfolio produktowego oraz usługowego. W tym celu nie wykluczamy kolejnych akwizycji. Pragnę zauważyć, że cele zapisane w strategii na lata 2020-22 będą mogły być zrealizowane pod warunkiem ustabilizowania się sytuacji związanej z pandemią COVID -19. Dla roku 2020 podjęliśmy próbę oszacowania wpływu pandemii na obroty GK APLISENS, jednak na chwilę obecną trudno jeszcze mówić o zauważalnym wpływie koronawirusa na funkcjonowanie naszej Grupy - wyjaśnia prezes Żurawski. Główne cele finansowe strategii na lata 2020-22 to: wzrost przychodów ze sprzedaży do ok. 142,5 mln zł i EBITDA do ok. 32 mln zł w 2022 roku. Strategia zakłada też realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto Aplisens S.A. oraz nie wyklucza kontynuacji skupów akcji własnych. Spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje w latach 2020-22, mniej niż w poprzednich latach, bo 24 mln zł. Kwota ta jest efektem zaspokojenia potencjału produkcyjnego na najbliższe lata.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1