reklama
reklama
reklama
reklama
© PixabayPeteLinforth Przemysł elektroniczny | 19 marca 2020

Medicalgorithmics o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność

Polska spółka dostarczająca PocketECG – system do analizy pracy serca, spodziewa się obniżenia przychodów głównie na rynku w Stanach Zjednoczonych.

Grupa Medicalgorithmics z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG osiąga około 94% przychodów na terytorium USA. Pozostała część przychodów pochodzi z działalności w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Kanadzie oraz Australii. - Ze względu na wdrażane w wielu krajach na świecie obostrzenia w zakresie przemieszczania się osób oraz funkcjonowania zakładów pracy, urzędów, placówek handlowych i medycznych, zarząd spółki identyfikuje ryzyko istotnego obniżenia przychodów z tytułu świadczonych usług co najmniej w marcu i kwietniu 2020 roku – informuje Medicalgorithmics. Jak czytamy dalej w komunikacie, przewidywane obniżenie przychodów dotyczy głównie rynku USA i będzie wywołane przede wszystkim prawdopodobnym spadkiem liczby pacjentów korzystających z badań EKG przy użyciu technologii PocketECG, co w konsekwencji będzie skutkować zmniejszeniem się liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli co najmniej w marcu i kwietniu 2020 roku. - Na datę niniejszego raportu zarząd spółki nie odnotował istotnego spadku, przy czym rzetelna ocena sytuacji będzie możliwa dopiero po uzyskaniu liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kolejnych miesiącach, o czym zarząd spółki będzie informować w comiesięcznych raportach bieżących jak dotychczas. Natomiast na chwilę obecną dla przychodów Grupy osiąganych poza USA wpływ ww. ograniczeń nie jest istotny ze względu na abonamentowy charakter rozliczeń z odbiorcami usług spółki poza USA – informuje spółka. Jednocześnie zarząd Medicalgorithmics podkreśla, że mając na uwadze nietypowość obecnej sytuacji, a także jej dynamiczny rozwój, w tym wprowadzanie reglamentacyjnych regulacji prawnych, nie sposób obecnie określić faktycznego wpływu zaistniałej sytuacji na przyszłe funkcjonowanie rynku, a w tym na funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej, w tym samej spółki, oraz na jej przyszłe wyniki finansowe.
reklama
July 20 2022 12:24 V20.6.3-1