reklama
reklama
reklama
reklama
© pichetw dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 marca 2020

Relpol: „koronawirus nie ma na razie istotnego wpływu na działalność”

Jak czytamy w raporcie Relpolu: „na dzień dzisiejszy nie odnotowano zaburzeń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług”.

Zarząd Relpol S.A. poinformował, że na dzień publikacji tego raportu, tj. 17 marca, sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 nie ma na razie istotnego wpływu na bieżącą działalność spółki, chociaż wywołuje pewnego rodzaju niepokój wśród pracowników, współpracowników i odbiorców wyrobów. - Dlatego też zarząd spółki na bieżąco monitoruje sytuację, śledzi zalecenia GIS i decyzje rządu, i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i współpracowników podejmuje działania mające na celu minimalizację zagrożenia zachorowania i rozpowszechniania się koronawirusa. Spółka w tym celu wprowadziła procedurę bezpieczeństwa określającą zasady postępowania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz zmieniła częściowo organizację pracy w firmie – czytamy w raporcie Relpolu. Relpol informuje, że dotychczas nie odnotowano zaburzeń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług. Zapas materiałów i stan osobowy pracowników pozwalają na realizację złożonych przez klientów zamówień. Współpracujące ze spółką firmy transportowe i kurierskie również świadczą usługi na dotychczasowych zasadach. - Jednakże aktualna sytuacja w kraju i Europie jest na tyle dynamiczna, niestabilna i nieprzewidywalna, że nie ma możliwości oszacowanie dokładnego wpływu COVID-19 na przyszłe wyniki finansowe spółki i grupy kapitałowej. Zbyt wiele czynników w ogóle nie zależy od spółki. Zmiana obecnej sytuacji może być spowodowana kolejnymi decyzjami rządu ograniczającymi działalność spółki, decyzjami rządów innych krajów wpływającymi na międzynarodową wymianę handlową, decyzjami leżącymi po stronie naszych odbiorców, znaczną absencją pracowników lub obowiązkową kwarantanną – stwierdza zarząd w komunikacie.
reklama
reklama
July 20 2022 12:24 V20.6.3-1