reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 marca 2020

Relpol SA opublikował wstępne wyniki za 2019 rok: spadek przychodów i zysków

Niższe przychody przy utrzymujących się wysokich kosztach produkcji, spowodowały obniżenie marż i wyniku netto. Na osiągnięte wyniki finansowe wpływ miała sytuacja rynkowa: spadek sprzedaży na rynku krajowym, europejskimi i azjatyckim. Nie wystąpiły żadne nadzwyczajne zdarzenia – informuje Relpol.

Według opublikowanych wczoraj, 12 marca, przez Relpol SA wstępnych wyników, spółka w 2019 roku osiągnęła 115,4 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 9% w stosunku do roku 2018. Zysk netto wyniósł 5,1 mln PLN, czyli 44% mniej niż w roku poprzednim. Spółka matka, czyli Relpol SA ma największy wpływ na wyniki grupy kapitałowej. Po trzech kwartałach 2019 roku udział sprzedaży Relpol SA w sprzedaży skonsolidowanej ogółem wyniósł 93%, a jeśli chodzi o zysk netto wpływ był jeszcze większy. Zysk netto Relpol SA wyniósł w tym okresie 4,7 mln PLN i przewyższył o 0,6 mln PLN skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej (4,1 mln PLN). Wpływ na to miały wyniki spółek zależnych oraz dokonane wyłączenia i korekty konsolidacyjne. © Relpol
reklama
January 20 2022 15:01 V20.1.11-2