reklama
reklama
reklama
reklama
© Hanza Przemysł elektroniczny | 11 marca 2020

HANZA wprowadza zmiany w strukturze

HANZA Holding AB dzieli swój środkowoeuropejski klaster produkcyjny na dwie jednostki, aby zwiększyć koncentrację na rynku niemieckim. Jednocześnie firma decentralizuje niektóre funkcje grupy.

W lipcu 2019 roku HANZA kupiła niemieckiego producenta RITTER Elektronik z zakładami produkcyjnymi w Niemczech i Czechach. Niemiecki oddział umożliwił firmie HANZA wejście na ten największy europejski rynek, podczas gdy jednostka w Czechach wzmocniła ofertę firmy w Europie Środkowej, dodając produkcję wiązek i złożony montaż. Jednostki produkcyjne w Niemczech, Polsce i Czechach organizacyjnie należą do klastra produkcyjnego HANZA w Europie Środkowej, który ma zostać teraz podzielony na dwie części:
  • Działalność w Niemczech z oddzielnym zakładem produkcyjnym, która skoncentruje się na klientach z regionu DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria) i zapewni usługi doradcze na tym rynku.
  • Fabryki w Polsce i Czechach, które będą stanowić klaster HANZA w Europie Środkowej, oferujący pełne usługi produkcyjne dla klientów zarówno z regionu skandynawskiego, jak i DACH.
Willibald Berger, który obecnie zarządza wszystkimi jednostkami produkcyjnymi w regionie, pozostanie szefem HANZA Niemcy. Paweł Filarowski, wcześniej country manager HANZA Polska, stanie na czele nowego klastra środkowoeuropejskiego. Po podziale HANZA będzie mieć sześć klastrów: Szwecja, Finlandia, Niemcy, region bałtycki, Europa Środkowa i Chiny. Podział będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2020 r., a jego wprowadzenie nie wygeneruje znaczących kosztów. Dodatkowo HANZA poinformowała, że w ramach reorganizacji działalność Global Strategic Sourcing i Strategic HR zostanie zdecentralizowana i przeniesiona do klastra produkcyjnego HANZA. Sprzedaż, ostatnio wzmocniona poprzez rekrutację, również zostanie przeniesiona do odpowiednich klastrów. - Wydzielenie Niemiec jako pojedynczego klastra ułatwi nam dotarcie do lokalnych klientów i pozwoli rozszerzać usługi doradcze, a jednocześnie zyskać niezależny i potężny klaster produkcyjny w Europie Środkowej - mówi Erik Stenfors, dyrektor generalny HANZA. - Co więcej, transfer odpowiedzialności i uprawnień za niektóre funkcje grupowe pokazuje zaufanie do naszych lokalnych jednostek HANZA – dodaje Stenfors. HANZA została założona w 2008 roku i obecnie działa w Szwecji, Niemczech, Finlandii, Estonii, Polsce, Czechach i Chinach. Wśród klientów przedsiębiorstwa są wiodące firmy, takie jak ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB i Siemens.
reklama
reklama
January 20 2022 15:01 V20.1.11-2