reklama
reklama
reklama
reklama
© mariusz szachowski dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 11 marca 2020

Węgrzy dostarczą radary polskiej armii

10 marca została zawarta umowa na dostawę radarów rozpoznania pola walki pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a węgierską firmą Pro Patria Elektronics Kft.

Przedmiotem umowy jest dostawa dla Sił Zbrojnych RP radarów rozpoznania pola walki PGSR-3i Beagle wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Zamówienie obejmuje łącznie 104 egz. radarów, z czego na część gwarantowaną przypadają 93 radary, a 11 egzemplarzy zostało przewidzianych prawem opcji. Dostawy w ramach części gwarantowanej zostaną zrealizowane do końca 2022 roku. Wartość umowy w zakresie zamówienia gwarantowanego wynosi 39 mln PLN, a w przypadku uruchomienia prawa opcji wzrośnie o 4,4 mln PLN brutto. PGSR-3i Beagle jest trudno wykrywalnym, przenośnym radarem przeznaczonym do wykrywania i śledzenia obiektów poruszających się blisko nad ziemią lub bezpośrednio po niej. Radar pracuje falą ciągłą w paśmie X na 32 częstotliwościach z możliwością automatycznej zmiany częstotliwości. PGSR-3i pozwala różnicować obiekty oraz dokonywać ich klasyfikacji na podstawie ich gabarytów i charakterystyki ruchu. Pozwala na wykrycie osoby pieszej na dystansie 8 km, a zasięg detekcji dużych pojazdów wynosi 24 km z dokładnością 3 m na każde 3 km. Może być stosowany jako samodzielna jednostka lub działać w sieci radarów, zgodnie z wymogami planu nadzoru. PGSR-3i Beagle może być sterowany z pulpitu operatora lub centrum dowodzenia. Oprogramowanie radaru umożliwia wykorzystanie szerokiego zakresu formatów map i pozwala na integrację ze złożonymi systemami wieloczujnikowymi umożliwiając rejestrację i analizę danych oraz wyświetlanie obiektów na mapie. Radary rozpoznania pola walki służą do prowadzenia nadzoru wskazanego rejonu na potrzeby dozorowania i ochrony zgrupowań wojsk własnych i obiektów wojskowych, a także do zapewnienia wsparcia w obszarze rozpoznania na korzyść pododdziałów realizujących zadania bojowe. Ważący 30 kg radar może być przenoszony w plecakach przez dwuosobowe drużyny, jak również może zostać zamontowany na pojazdach lub słupkach polowych. PGSR-3i Beagle jest wykonany z trwałych materiałów, może pracować w zakresie temperatur od -32 do +50 stopni C, cechuje go niska awaryjność i niskie prawdopodobieństwo przechwycenia sygnału. Jeden zestaw baterii pozwala na nieprzerwaną pracę radaru przez 10-12 godzin. Źródło: © Inspektorat Uzbrojenia
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1