reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

GRUPA WB dostarczy autostradowy system poboru opłat

Rozwiązanie opracowane przez Polcam Systems we współpracy z innymi spółkami Grupy WB, czyli MindMade i WB Electronics, ma wykorzystywać systemy automatycznego rozpoznawania i identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów do naliczanie opłat na odcinkach płatnych autostrad.

Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej WB spółka Polcam Systems złożyła ofertę z najniższą ceną w ogłoszonym pod koniec 2019 roku przez Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie, implementację, obsługę oraz utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich (o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony) metodą elektroniczną na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica. Skarb Państwa zarezerwował na wprowadzenie nowego systemu opłat autostradowych 46,5 mln zł. W prowadzonym postępowaniu złożono cztery oferty, z czego spółka Polcam Systems zaproponowała 29,9 mln zł za wykonanie umowy. - Od ponad półtora roku należąca do Grupy WBspółka Polcam Systems zaangażowana jest w rozwój elektronicznego systemu pobierania opłat, opartego o automatyczną identyfikację numerów rejestracyjnych. Podpisanie umowy będzie ukoronowaniem naszych wysiłków i jednocześnie potwierdzeniem kompetencji w zakresie opracowania i dostaw usług poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych – poinformował Krystian Kaczyński, prezes zarządu spółki Polcam Systems. - Warto też zwrócić uwagę, że realizacja elektronicznego systemu poboru opłat będzie realizowana przez spółkę ze stuprocentowo polskim kapitałem, co pozwoli państwu zachować nad nim kontrolę – dodał Krystian Kaczyński. Videotolling ma być dominującą metodą uiszczania opłaty za przejazd. Będzie wykorzystywana obok manualnych systemów poboru opłaty za przejazd, które funkcjonują na państwowych autostradach płatnych. Według danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego średnio miesięcznie przez punkty poboru opłat 162,4-kilometrowego odcinka autostrady płatnej A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica przejeżdża 2,46 mln pojazdów, z czego 63% (1,55 mln) to samochody o masie do 3,5 t. W przypadku 99-kilometrowego odcinka autostrady płatnej A2 Konin-Stryków miesięcznie punkty poboru opłat obsługują średnio ponad milion wozów, z czego 68% (0,71 mln) stanowią pojazdy lekkie. Polcam Systems dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje sprzęt, urządzenia i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu Videotolling, dostarczy aplikację kliencką i będzie realizowała prace rozwojowe nad systemem. Opcjonalnie na zlecenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zintegruje dostarczone rozwiązanie z Nowym Krajowym Systemem Poboru Opłat.
GRUPA WB to zatrudniający 1200 osób (z czego połowę to inżynierowie działów badawczo-rozwojowych) polski producent nowoczesnych rozwiązań technicznych. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności. Od początku XXI wieku Polcam Systems specjalizuje się w instalacji rejestratorów video na użytek służb mundurowych. W 2019 roku udziałowcem Polcam Systems została spółka MindMade, należąca do Grupy WB.
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-2
reklama
reklama