reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 06 marca 2020

TAURON rozpoczyna współpracę z nowymi start-upami

Sześć startupów zostało wyłonionych w drugiej rundzie naboru do zarządzanego przez Krakowski Park Technologiczny akceleratora KPT ScaleUp. TAURON uczestniczył w niej jako Odbiorca Technologii.

Do programu zgłosiły się zespoły z rozwiązaniami dotyczącymi wielu dziedzin, m.in. automatyzacji produkcji, przemysłowego Internetu rzeczy, zarządzania big data oraz unowocześniania procesów obsługi klienta. Doświadczenia nabyte przy okazji pierwszej rundy naboru pozwoliły na lepsze przygotowanie się do procesu selekcji podczas kolejnej rundy. - Nasi eksperci przeanalizowali 73 pomysły, a z 20 zespołami, których rozwiązania wydały się dla TAURONA szczególnie interesujące, zdecydowaliśmy się porozmawiać podczas wywiadów pogłębionych - mówi Paweł Poneta, p.o. dyrektor wykonawczy ds. badań i rozwoju w TPE. W efekcie wyłoniono sześć startupów, które w ramach półrocznej akceleracji zaczynają współpracę z TAURONEM. - Zespoły, które pracować będą z wybranymi start-upami nad rozwojem ich propozycji, czeka pół roku intensywnej pracy, a w zależności od jej wyników, możliwa będzie komercjalizacja i wdrożenie tych rozwiązań – podkreśla Poneta. Eksperci, którzy oceniali propozycje, brali pod uwagę merytoryczny opis rozwiązania, analizę konkurencji, analizę potencjału rynkowego, przewagę konkurencyjną danego produktu, a także możliwości wykorzystania pomysłu w Grupie. Do drugiej rundy programu zaproszone zostały następujące firmy: MC2 Energy, Nanobots Software, Seedia, Asses24.io, NNT oraz Roboticon. MC2 Energy w ramach pilotażu opracuje platformę handlowo-rozliczeniową mikrorynku energii. Powiązana z nią aplikacja kliencka umożliwi m.in. sprzedaż oraz zakup zielonej energii. Rozwiązanie MC2 ma być bazą ułatwiającą kontakt wytwórców zielonej energii z jej odbiorcami. Nanobots Software przygotuje narzędzie do zarządzania siecią urządzeń i czujników IoT rozmieszczonych w przestrzeni miejskiej. System umożliwi zdalne, kompleksowe zarządzanie i analizę danych pozyskiwanych z połączonych z nim urządzeń – i to wszystko z możliwością podglądu w jednym miejscu. Seedia dostarczy rozwiązanie w zakresie wyposażenia przestrzeni miejskiej - inteligentne ławki solarne, infokioski i kosze na śmieci w praktycznej, a zarazem estetycznej odsłonie. Assess24.io przygotuje system umożliwiający przeprowadzenie rekrutacji w nowej formule poprzez przygotowanie zadań (tzw. Challenge) dla osób kandydujących na konkretne stanowisko w firmie. Dzięki takiej formie rekrutacji mogą w prosty i szybki sposób sprawdzić swoje umiejętności. NNT oferuje wytworzenie systemu diagnostycznego, który wykorzystując zjawisko magnetostrykcji pozwoli na szybką i nieniszczącą diagnostykę stanu długich elementów stalowych. Półroczny pilotaż pozwoli na przetestowanie tej metody badań na urządzeniach należących do Grupy TAURON i będzie świetną okazją do sprawdzenia skuteczności działania rozwiązania startupu w rzeczywistych warunkach. Warto dodać, że startupy oferujące rozwiązania dotyczące predykcji są w Grupie pożądane, gdyż pozwalają na lepszą analizę oraz szybką reakcję w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Rozwiązanie, które zaproponował Roboticon to Chatbot, który ma stać się nowym kanałem komunikacji, dedykowanym klientom Grupy TAURON. Narzędzie to ma być nie tylko nową formą kontaktu, ale także ułatwić klientom odnalezienie informacji dotyczących oferty i precyzyjnie wskazywać poszukiwane treści w już udostępnionych zasobach.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1