reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© rangizzz dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Polska spółka tworzy innowacyjne rozwiązania RF dla sieci 5G

Inżynierowie lubelskiej firmy Microamp Solutions pracują nad najnowocześniejszymi technologiami radiowymi, wdrożeniem których zainteresowani są już globalni gracze.

evertiq.pl: - Jak powstało Microamp Solutions? Dawid Kuchta, prezes Microamp Solutions: - Firma powstała w 2019 roku jako odpowiedź na potrzebę tworzenia nowych rozwiązań dla sieci 5G oraz brak zaplecza technologicznego w branży RF, m.in. w Polsce. Jest to jedyna firma w Europie Środkowo-Wschodniej zajmująca się rozwojem nowoczesnych układów RF do zastosowań komercyjnych w sieciach bezprzewodowych w tym sieciach komórkowych 5. generacji. Nasz zespół składa się z absolwentów Politechniki Warszawskiej, posiadających wiele lat doświadczenia w branży RF w Polsce, Singapurze oraz USA. - Nad czym pracuje obecnie Microamp Solutions? - Celem projektów prowadzonych przez Microamp Solutions jest komercjalizacja technologii mikrofalowych wzmacniaczy mocy oraz modułów RF do stacji bazowych sieci 5G będących częścią 5G New Radio. Obecnie firma prowadzi dwa projekty dotyczące rozwoju układów nadawczo-odbiorczych dla sieci 5G, tzw. 5G New Radio. Pierwszy dotyczy rozwoju samych wzmacniaczy mikrofalowych a drugi modułów RF oraz transceiverów dla sieci 5G. Układy pracują w paśmie 3,4-3,8 GHz oraz w paśmie fal milimetrowych (28 GHz). Microamp Solutions otrzymało dofinansowanie z PARP w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na rozwój mikrofalowych wzmacniaczy mocy. Obecnie przygotowujemy się do pierwszej rundy inwestycyjnej. Planowane uruchomienie środków z VC to połowa kwietnia br. Nad rozwojem technologii pracuję razem z Marcinem Góralczykiem. Obaj w lutym b.r. złożyliśmy prace doktorskie z tej dziedziny. Wyróżnikiem oferowanych przez nas produktów jest optymalizacja pod kątem minimalizacji zmian fazy sygnału w torze nadawczym jak i odbiorczym, aby możliwe było zastosowanie metody beamformingu. Autorskie i innowacyjne rozwiązania sprawiają że nasze produkty charakteryzują się parametrami, dzięki którym można spełnić wygórowane wymagania sieci 5G. Dzięki układom Microamp można ograniczyć stosowanie metod linearyzacji w modułach RF, co prowadzi do ogromnych korzyści finansowych. - Na jakim etapie są projekty? - Projekt modułów radiowych jest w fazie MVP (ang. minimal viable product), natomiast rozwój wzmacniaczy mocy dla sieci 5G jest w już fazie prototypowania oraz dostosowywania technologii do potrzeb klientów. Projekt dofinansowany przez PARP kończy się w marcu 2021 roku, wtedy będzie możliwe wdrożenie technologii wzmacniaczy mocy u dużych operatorów. Zakończenie projektu modułów radiowych planowane jest na drugi kwartał 2021 roku. W przyszłości planujemy produkować i sprzedawać własne stacje bazowe, tzw. small cells zoptymalizowane pod kątem wykorzystania w sieciach 5G. - Kto ma być odbiorcą tworzonych przez Microamp Solutions rozwiązań? Czy są już konkretne firmy zainteresowane współpracą? - Microamp Solutions budzi ogromne zainteresowanie firm sektora telekomunikacyjnego, w szczególności zajmujących się planowaniem, budową, i rozwojem infrastruktury sieci telekomunikacyjnych. Obecnie liderami na rynku dostarczania sprzętu telekomunikacyjnego są Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE oraz Samsung. Koncepcja sieci 5G zmieni rynek telekomunikacyjny kolejnych lat co daje szansę dla takich firm jak Microamp Solutions. Liderzy rynku telekomunikacyjnego mają dużo poddostawców technologii. Taką firmą jest m.in. Ampleon, który jest głównym dostawcą nie tylko wzmacniaczy mocy, ale i kompletnych modułów radiowych dla dużych podmiotów. Obecnie prowadzimy rozmowy z Ampleonem w celu przygotowania swoich rozwiązań do wdrożenia na dużą skalę. Oprócz dużych graczy firma celuje w mniejszych operatorów, np. ISP dla których rozwiązania Microamp Solutions mogą być kluczowe dla dalszego rozwoju na rynku sieci 5G. Jesteśmy również w trakcie rozmów z japońską firmą Picocela dla której planujemy zmianę interfejsu radiowego z 5GHz na 28 GHz w celu przystosowania rozwiązania do standardów sieci 5G. Rynek sieci 5G jest ogromny i rozwija się w bardzo szybkim tempie. Firma już budzi ogromne zainteresowanie, więc jestem pewny, że znajdzie się dla nas miejsce wśród dużych graczy. - Dziękuję za rozmowę! Na zdjęciu: Dawid Kuchta i Marcin Góralczyk, © Microamp Solutions
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-2
reklama
reklama