reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 03 marca 2020

Apator: wyższe przychody i niższy zysk

W 2019 roku Grupa Apator wypracowała przychody na poziomie 878 mln PLN, o 50,5 mln PLN wyższe niż w roku ubiegłym, natomiast zysk netto w 2019 roku wyniósł 56 mln PLN (-21%).

- W 2019 roku Grupie Apator nie sprzyjała sytuacja rynkowa w Polsce, niemniej jednak Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży wyższe niż w 2018 roku – informuje Apator. Producent zwraca uwagę, że krajowy sektor energii i paliw zmniejszył skalę prowadzonych inwestycji w sieci elektroenergetyczne, co przełożyło się na wyniki przedsiębiorstw dostarczających rozwiązania dla energetyki. Reakcją Apatora była dywersyfikacja rynków oraz aktywne poszukiwanie klientów poza Polską, co w efekcie przełożyło się na 9% wzrost eksportu r/r, głównie do krajów Unii Europejskiej (z dominującym znaczeniem rynków brytyjskiego, holenderskiego, niemieckiego, belgijskiego i czeskiego). Istotnym kierunkiem eksportowym była także Rosja oraz Ukraina. Rozwiązania Grupy Apator trafiły w 2019 roku także do odleglejszych regionów świata np. Korei Południowej, Izraela czy Brazylii – czytamy w komunikacie Apatora. Spośród trzech głównych segmentów działalności Apatora – gaz, woda i ciepło oraz energia elektryczna – pierwszy z wymienionych zanotował wzrost sprzedaży aż o 33%, m.in. dzięki wyższemu eksportowi (+28%) oraz sprzedaży krajowej (+57%). Spółka przywołuje tu kontrakty na sprzedaż gazomierzy mieszkaniowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Segment woda i ciepło utrzymał poziom sprzedaży z 2018 roku, natomiast w obszarze energii elektrycznej Apator odnotował spadek o 2%. Apator tłumaczy, że na niższy zysk uzyskany w 2019 roku wpłynęły w dużej mierze zdarzenia jednorazowe, tj. rozliczenie projektów w segmencie woda i ciepło (wpływ na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży) i utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne w segmencie energii elektrycznej (wpływ na poziomie wyniku operacyjnego). - W konsekwencji nastąpił spadek marż na poszczególnych poziomach rachunku wyników. Zgodnie z przewidywaniami spółki, na niższy zysk brutto ze sprzedaży bezpośredni wpływ miały także spadki cen w wyniku presji konkurencji, mniej korzystna struktura sprzedaży oraz wzrost kosztów TKW (techniczny koszt wytworzenia), w tym wzrost kosztów wynagrodzeń – raportuje Apator. - Prowadzimy intensywne prace badawczo-rozwojowe w dotychczasowych obszarach, ale także bacznie śledzimy trendy, szukamy szans w nowych niszach i dywersyfikujemy rynki – podkreśla Mirosław Klepacki, prezes zarządu. - Jednocześnie kontynuujemy działania mające na celu poprawę naszej efektywności i wydajności. Wdrażamy nowe rozwiązania i technologie, aby jeszcze lepiej zarządzać logistyką dostaw, kosztami i jakością produktów (m.in. udoskonaliliśmy proces badań starzeniowych liczników energii). Optymalizujemy naszą organizację poprzez proces łączenia kolejnych spółek w ramach segmentu EE (Apator Elkomtech i Apator Rector), reorganizujemy spółkę Apator Powogaz, porządkujemy majątek trwały w ramach Grupy. W styczniu poinformowaliśmy o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie sprzedaży działki, na której obecnie ulokowana jest fabryka Powogazu. W najbliższym czasie powinniśmy podpisać umowę przedwstępną. Jesteśmy na ukończeniu procesu wyboru lokalizacji nowego zakładu Apator Powogaz w granicach aglomeracji poznańskiej. Cały proces relokacji mamy zaplanowany na około 2 lata – dodaje Mirosław Klepacki. Jeśli chodzi o perspektywiczne kierunki, to Apator zwraca uwagę na takie obszary, jak rozproszone zielone źródła energii, które wymagają zastosowania zaawansowanych rozwiązań do lokalnego pomiaru, monitorowania i automatycznego zarządzania energią w klastrach. Z kolei inteligentne miasta będą wykorzystywały nowoczesne technologie komunikacyjne oraz systemy zdalnego odczytu i sterowania, które już dziś dostarcza Apator. Obiecujący jest także trend związany z podnoszeniem efektywności energetycznej (który może przełożyć się na inwestycje w automatyzację i systemy zarządzania energią) oraz elastycznością zużycia energii i elastycznością sieci (wymagający od OSD inwestycji w modernizację i rozbudowę infrastruktury sieci oraz stosowania inteligentnych rozwiązań pomiarowych). © Apator
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1