reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© jackie egginton dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 marca 2020

Akcjonariusze Nestmedic poparli emisję do nowego inwestora

Pozyskanie inwestora oraz kwoty blisko pół miliona złotych pomoże Nestmedic w komercjalizacji mobilnego KTG Pregnabit – flagowego projektu spółki na rynkach zagranicznych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nestmedic wyraziło zgodę na emisję ponad 330 tys. akcji serii J, po cenie 1,50 zł za jedną akcję. W ramach zawartej w lutym umowy inwestycyjnej, ofertę w całości obejmie Agnieszka Kierner, dotychczasowa członek rady nadzorczej. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na rozwój na rynkach zagranicznych. Kapitał zakładowy Nestmedic, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, został podwyższony poprzez emisję 333,333 akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna za jedną akcję wynosić będzie 1,50 zł. Wartość emisji stanowi niecałe 5 % obecnego kapitału spółki. Obecnie z KTG Pregnabit, urządzenia, które pozwala na kontrolowanie dobrostanu płodu w dowolnym miejscu i czasie mogą korzystać pacjentki w Bułgarii i Finlandii. - Liczymy, że nowe środki finansowe oraz osobiste zaangażowanie inwestora pozwoli na poszerzenie dostępności urządzeń Pregnabit na kolejnych zagranicznych rynkach, a co za tym idzie znaczący wzrost skali biznesu spółki Nestmedic – komentuje Jacek Gnich, prezes firmy Nestmedic Równolegle spółka poszerza dostępność mobilnego KTG na rynku polskim. Spółka finalizuje kolejne kontrakty i prowadzi programy pilotażowe zarówno w prywatnych jak i państwowych ośrodkach medycznych. W tym roku spółka podpisała umowę komercyjną ze szpitalem w Głubczycach a także z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.
reklama
July 20 2022 12:24 V20.6.3-1