reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

APS Energia zwiększa moce produkcyjne w Rosji

Spółka zależna APS Energia, OOO APS Energia Rus, kupiła budynek produkcyjno-magazynowy w Jekaterenburgu, dzięki czemu zwiększyła swoje moce produkcyjne około 2,5 razy.

27 lutego 2020 roku podpisano notarialną umowę kupna-sprzedaży nieruchomości zabudowanej pomiędzy OOO APS Energia Rus z siedzibą w Jekaterenburgu (spółka w 100% zależna od APS Energia SA), a ZAO Uralenergo - Sojuz. OOO APS Energia Rus nabył budynek administracyjno-produkcyjny o łącznej powierzchni 2,5 tys. m kw. oraz prawa użytkowania wieczystego do części gruntu, na którym znajduje się ten budynek, za cenę 80 mln RUB netto plus VAT 16 mln RUB (4,80 mln zł netto plus VAT 0,96 mln zł, po przeliczeniu według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień podpisania umowy). 1,8 tys. m kw. budynku stanowi powierzchnia produkcyjno-magazynowa, a 0,7 tys. m kw. powierzchnia administracyjno-biurowa. Do nabytego budynku została przeniesiona działalność produkcyjna APS Energia, co zwiększa zdolności produkcyjne OOO APS Energia Rus około 2,5-krotnie. Stosownej zmianie uległ również adres siedziby OOO APS Energia Rus. Zakup został sfinansowany w 20% z środków własnych spółki OOO APS Energia RUS, a w 80% z kredytu hipotecznego w AO Gazprombank (Bank).
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-2