reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 25 lutego 2020

DM BDM: Strategia Sonela jest ambitna, ale realna

Celem strategicznym producenta aparatury pomiarowej jest osiągnięcie zwrotu z kapitału własnego (ROE) na poziomie przekraczającym 17 %. DM BDM wylicza, że realizacja tego celu, przy poziomie kapitałów własnych z III kwartału 2019 roku, daje 13,8 mln zł zysku netto.

Do tej pory Sonel wypracował najwyższy zysk w 2015 roku – ponad 12 mln zł. Sonel przyjął strategię średnioterminowego rozwoju na lata 2020-2022. Celem nadrzędnym jest wypracowanie ROE powyżej 17%. Po trzech kwartałach 2019 roku wskaźnik wynosi 8,8%. Wśród celów pomocniczych wskazano m. in. wzrost przychodów, rozwój dystrybucji na świecie, optymalizację kosztów pośrednich, racjonalizację funkcjonowania spółek zależnych czy zrównoważenie i wzrost efektywności nakładów na rozwój oferty. Spółka chce dostarczać innowacyjne produkty i rozwiązania umożliwiające pomiary w obszarach energetyki elektrycznej i środowiska. - Strategia jest ambitna, ale realna. Już w 2015 roku spółka zbliżyła się do 17% ROE (16,8%) osiągając wówczas ponad 12 mln zł zysku netto. W latach 2016-2019 wyniki grupy obciążał podmiot amerykański, generując w tym okresie 5 mln zł strat. Spółka została zlikwidowana w III kwartale 2019 r. i nie będzie już obciążać wyników grupy. Dodatkowo w 2019 roku rentowny stał się Foxytech, który realizuje kontrakt dla Tauronu na dostawę liczników. Realizacja celu 17% ROE przy poziomie kapitałów własnych z III kwartału 2019 r. daje zysk netto na poziomie 13,8 mln zł - ocenia DM BDM. Po trzech kwartałach 2019 roku przychody grupy wzrosły o blisko 26% i przekroczył 80 mln zł. Zysk operacyjny zwiększył się o ponad 50% do 8,2 mln zł, a zysk netto o 52% do 7,1 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przekroczyły 10 mln zł (+82%). W ciągu ostatniego roku akcje Sonela zyskały ponad 50%. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
January 20 2022 15:01 V20.1.11-2