reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Scanfil Przemysł elektroniczny | 24 lutego 2020

Scanfil podsumowuje 2019 rok

Duży wpływ sytuację firmy miało zeszłoroczne przejęcie HASEC-Elektronik GmbH. W bieżącym roku Scanfil zamierza postawić na rozwój w Niemczech oraz w Europie Środkowej.

© Scanfil prognozuje, że jego obrót w 2020 roku wyniesie 590–640 mln EUR, a skorygowany zysk operacyjny: 39–43 mln EUR. Firma bierze przy tym pod uwagę dotychczasowe szacunki dotyczące wpływu koronawirusa. Scanfil zaktualizował też swoje długoterminowe cele i będzie dążył do osiągnięcia 700 mln EUR przychodów i 7% zysku operacyjnego w 2023 roku. Czwarty kwartał był najsilniejszy pod względem obrotów, które wyniosły 155 mln EUR, co oznacza wzrost o 15 mln EUR, czyli o 10% rok do roku. Nieco ponad jedna trzecia tego wzrostu była organiczna, podczas gdy reszta wynika z przejęcia HASEC-Elektronik GmbH, które miało miejsce w czerwcu. Nasz roczny obrót wzrósł w niemal wszystkich segmentach, z wyjątkiem obszaru łączności, przy czym najwyższe wzrosty odnotowaliśmy w segmentach przemysłowym i technologii medycznych. Zysk operacyjny w czwartym kwartale wzrósł o 33% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 10 mln EUR. W czwartym kwartale firma odnotowała jak zwykle wpływ sezonowego spowolnienia w związku z grudniowymi dniami wolnymi. Jeśli chodzi o cały 2019 roku, Scanfil poprawił obroty o 3%, do 579 mln EUR. - Szczególnie trudna była pierwsza połowa roku ze względu na mniejszy popyt ze strony naszych głównych klientów. W drugiej połowie natomiast byliśmy w stanie powrócić na ścieżkę wzrostu, zarówno dzięki przejęciu HASEC, jak i rozwoju organicznego – informuje Scanfil. W 2019 roku skorygowany zysk operacyjny wyniósł 39,4 mln EUR, co stanowi 6,8% obrotu, a marża operacyjna zbliża się do docelowego poziomu 7%. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły o 23%. Celem strategicznym Scanfil jest rozwój w Niemczech oraz szerzej, w Europie Środkowej. Region ten jest bowiem bardzo atrakcyjny i firma widzi olbrzymi potencjał rozwoju na rynku produkcji kontraktowej. Sam rynek niemiecki jest około cztery razy większy niż w przypadku krajów nordyckich, a usługi produkcji kontraktowej wciąż mają niski wskaźnik outsourcingu. Przejęcie HASEC znacznie poprawiło dostęp Scanfila do tego rynku. Firma podkreśla, że ma już pozytywne informacje od klientów HASEC, którym oferuje usługi w pobliżu ich jednostek badawczo-rozwojowych w połączeniu z produkcją wielkoskalową w fabrykach Scanfila. Scanfil ma zaplanowane projekty realizowane z klientami HASEC, których pozytywny wpływ na wzrost produkcji oraz obroty powinien być widoczny jeszcze w tym roku. Obecnie największym zagrożeniem jest epidemia koronawirusa, szczególnie w Chinach w pierwszym kwartale roku. Po Nowym Roku w Chinach nasze fabryki w Suzhou i Hangzhou zostały otwarte 10 i 11 lutego, mniej więcej tydzień później niż przewidywano, zgodnie z wytycznymi lokalnych władz. Jeśli dodatkowe przerwy w pracy obejmą tylko wspomniany tydzień, a łańcuchy dostaw zaczną działać ponownie bez zakłóceń, nie spodziewamy się istotnego wpływu epidemii na naszą sprzedaż w 2020 roku. Istnieje jednak ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, co może mieć długofalowy wpływ na popyt i łańcuch dostaw naszych klientów. Według pierwotnej prognozy sprzedaży na 2020 r. Oczekiwana sprzedaż w Chinach stanowi około 20% całkowitej sprzedaży. © Scanfil
reklama
reklama
April 25 2022 14:34 V20.5.16-2