reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Biznes | 24 lutego 2020

Columbus Energy inwestuje w elektromobilność

Columbus Energy inwestuje w Nexity, system zarządzający infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych, poprzez inwestycję w Everest Investments, która zmieni się w Nexity Global.

Grupa zamierza stworzyć rozwiązania IT dla e-mobility i całej nowoczesnej energetyki w oparciu o nową dyrektywę unijną RED II, która umożliwia synergię prosumentów, użytkowników fotowoltaiki biznesowej, energii z farm fotowoltaicznych z magazynami energii i siecią ładowarek.
Nexity dostarcza narzędzia pozwalające użytkownikom pojazdów elektrycznych ładować się w dowolnym miejscu bez ograniczeń oraz oferuje rozwiązanie do prowadzenia biznesu w elektromobilności każdemu, kto tylko posiada lub zamierza posiadać stację ładowania, umożliwiając w ten sposób zarządzanie zarówno pojedynczą stacją, jak też siecią stacji ładowania samochodów elektrycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu użytkownikowi do punktu ładowania w ramach gwarantowanej usługi roamingowej. Przejęta firma obsługuje sieć stacji ładowania innogy w Warszawie, ma podpisaną umowę o ramowej współpracy z Liikennevirta Oy. Columbus Energy w mariażu z Nexity liczy na synergie liderów elektromobilności i nowoczesnej energetyki. - W Columbus Energy planujemy mocną ekspansję w dostarczaniu ładowarek do klientów B2B i B2G, dlatego ważne dla nas jest, aby system, z którego będą korzystać użytkownicy elektryków, był tym samym systemem i firmą, z której korzystać będą również nasi klienci, zarządzając swoimi stacjami do ładowania. Zdecydowaliśmy się połączyć siły, gdzie Columbus Energy oraz prywatnie również główni akcjonariusze naszej firmy zainwestują 10 mln zł w spółkę z głównego parkietu Everest Investments SA, która zmieni się w Nexity Global z liderem Dawidem Kmiecikiem w roli CEO - podkreśla Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy. Nexity Global ma kontynuować dotychczasową strategię i działania operacyjne Nexity i tym samym nie będzie się ograniczać tylko do obsługi Grupy Kapitałowej Columbus Energy, przeciwnie będzie rozwijać się jako dostawca nowoczesnych technologii i usług IT dla elektromobilności i dalej. Dzięki planowanemu rozwojowi B+R Nexity chce wykorzystywać pojazdy elektryczne nie tylko jako środek transportu, ale również jako elementy równoważące w systemie energetycznym. - Razem z Columbus Energy będziemy wspólnie tworzyć IT dla naszych klientów, budując wartość w oparciu o nową dyrektywę unijną RED II, która ma umożliwić połączenie prosumentów i użytkowników fotowoltaiki biznesowej, farmy fotowoltaiczne z przyszłymi magazynami energii i właśnie infrastrukturę do ładowania elektryków w jeden duży komplementarny system, dający przewagę konkurencyjną Columbus Energy i Nexity. Ta synergia jest niepodważalna, a kompetencje liderów tych przedsięwzięć powinny przerodzić się biznes, który ma szansę liderować na rynku europejskim - podkreśla Dawid Kmiecik, prezes zarządu Nexity. Obecnie głównym źródłem przychodów Columbus Energy są usług instalacji fotowoltaicznych kierowane do klientów indywidualnych i małych firm. Po trzech kwartałach 2019 roku miał 109,6 mln zł przychodów wobec 36,5 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł do 10,8 mln zł z 3,6 mln zł, a zysk netto wzrósł do 7,3 mln zł z 1,8 mln zł. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1