reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 21 lutego 2020

Sonel przyjął nową strategię rozwoju

Strategiczny cel finansowy Sonela to osiągniecie zwrotu z kapitału własnego (ROE) na poziomie przekraczającym 17%.

Wczoraj, 20 lutego,zarząd Sonel SA podjął uchwałę o przyjęciu strategii średnioterminowego rozwoju spółki na lata 2020-2022. - Zdefiniowana misja firmy brzmi następująco: celem spółki jest dostarczanie innowacyjnych produktów i rozwiązań umożliwiających pomiary w obszarach energetyki elektrycznej i środowiska – czytamy w raporcie Sonela. Sonel zwraca przy tym uwagę na swój potencjał i silną pozycję, m.in. dzięki rozwiniętej sieci dystrybucji. Spółka w pełni wykorzystuje potencjał produkcyjny, osiągając zysk na osobę zatrudnioną powyżej 15 tys. EUR – informuje dalej Sonel. Dominującą sferą przychodów spółki jest eksport przyrządów pomiarowych. Obok celu nadrzędnego strategii Sonel zdefiniował cele pomocnicze, w szczególności wzrost przychodów, optymalizacja kosztów pośrednich, racjonalizacja funkcjonowania spółek zależnych, zrównoważenie i wzrost efektywności nakładów na rozwój oferty, stała kontrola i minimalizacja kosztów bezpośrednich produkcji, a także rozwój marketingu, dystrybucji na świecie i informatyczny. - Realizacja powyższych założeń będzie się odbywała za pomocą metodologii zrównoważonej karty wyników, poprzez realizację szeregu inicjatyw strategicznych. Inicjatywy są określone w sposób zapewniający realizację zadań w perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz wiedzy i rozwoju – stwierdza Sonel.
reklama
reklama
July 20 2022 12:24 V20.6.3-1