reklama
reklama
reklama
reklama
© Niroworld Dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 lutego 2020

Tesla może kontynuować prace przy wycince drzew pod niemiecką fabrykę

Sąd napisał w oświadczeniu, że odrzucił wniosek aktywistów ekologicznych o wstrzymanie wycinki drzew, dodając, że wyrok jest ostateczny.

Wcześniej w tym miesiącu niemiecki sąd nakazał tymczasowe wstrzymanie prac przy wycince drzew pod gigafabrykę Tesli, która ma powstać niedaleko Berlina. Protestujący ekolodzy podnosili kwestie negatywnego wpływu inwestycji na lokalną przyrodę i zasoby wody, więc sąd postanowił o przerwaniu prac przygotowywawczych, aby móc zapoznać się ze sprawą i wydać wyrok, zanim firma zakończyłaby wycinkę. Fabryka Tesli ma powstać na kupionej już przez amerykańską firmę działce w gminie Gruenheide, niedaleko Berlina i zaledwie około 60 km od granicy z Polską.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-2