reklama
reklama
reklama
reklama
© HyperPoland Przemysł elektroniczny | 21 lutego 2020

Hyper Poland współtworzy europejskie standardy ultraszybkiej kolei przyszłości

Państwa członkowskie Unii Europejskiej powołały Wspólny Komitet Techniczny (Joint Technical Committee - JTC 20), dzięki czemu możliwe będzie stworzenie jednolitego systemu ultraszybkiego transportu na terenie całego kontynentu.

W zeszłym tygodniu w Brukseli zapadła kluczowa decyzja dla wprowadzenia technologii hyperloop w Europie: powołano Wspólny Komitet Techniczny (Joint Technical Committee - JTC 20). Celem JTC 20 będzie przygotowanie wspólnej metodologii pracy nad technologią hyperloop i jej spójnej struktury. Zagwarantuje to pełną zgodność działań we wszystkich krajach i najwyższe standardy bezpieczeństwa w całej Europie.
JTC 20 będzie funkcjonował w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC). Wspólny Komitet Techniczny powstał dzięki współpracy firm, które wcześniej stworzyły konsorcjum opracowujące międzynarodowe standardy w zakresie technologii hyperloop. W jego skład wchodzą: Hardt Hyperloop (Holandia), Hyper Poland (Polska), TransPod (Kanada - z biurami we Francji i Włoszech) oraz Zeleros (Hiszpania). Dlaczego powstał JTC 20? W związku ze stałym rozwojem branży hyperloop i rosnącą liczbą firm podejmujących działania nad rozwiązaniami w tej dziedzinie, istniałoby ryzyko wypracowania szeregu rozbieżnych koncepcji i planów dotyczących spraw technologicznych i operacyjnych. To zaś mogłoby prowadzić do powstania niespójnych rozwiązań na polu infrastruktury, taboru czy kontroli ruchu. W efekcie transport pomiędzy poszczególnymi krajami, korzystającymi z niekompatybilnych systemów, zostałby utrudniony, a jego koszty by wzrosły. Powstanie JTC 20 pozwoli na uniknięcie tego typu problemów dzięki opracowaniu wspólnych standardów i metod działania – czytamy w komunikacie. Powołanie Komitetu było pomysłem dwóch krajowych organizacji zajmujących się kwestiami standaryzacji: UNE z Hiszpanii i NEN z Holandii. Struktura JTC 20 JTC 20 będzie się składał z grup roboczych pracujących nad poszczególnymi elementami technologii hyperloop: od pojazdu, przez infrastrukturę, po protokoły komunikacyjne. Członkami grup będą przedstawiciele firm rozwijających technologię hyperloop, reprezentanci organizacji ds. standaryzacji i eksperci branżowi. Ze strony polskiej w prace włączy się Polski Komitet Normalizacyjny reprezentowany przez dr inż. Marka Pawlika - wiodącego eksperta ds. interoperacyjności systemów kolejowych (na co dzień związanego z Instytutem Kolejnictwa). Ośrodki badawcze, skoncentrowane na pracach nad technologią hyperloop, powstają obecnie w Polsce, Hiszpanii, Holandii i we Francji. Zaczną działać w ciągu najbliższych lat. Do ich zadań i celów będzie należała praca nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami oraz testowanie i zatwierdzanie standardów przygotowywanych przez JTC 20. Rekomendacje ośrodków będą następnie przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej jako propozycje legislacyjne. Czym są hyperloop i magrail Hyperloop to super szybki, bezpieczny i energooszczędny środek transportu ludzi i towarów. Dzięki zastosowaniu lewitacji magnetycznej oraz niskociśnieniowych tuneli próżniowych autonomiczne pojazdy będą mogły poruszać się z prędkością do 1200 km/h, czyli szybciej niż tradycyjna kolej, a nawet niż samoloty. Dzięki stworzeniu jednolitych standardów w tym obszarze hyperloop będzie odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi Europa, a którymi są stabilny wzrost gospodarczy, równowaga społeczna i zrównoważony rozwój. Magrail to pierwszy etap wdrażania hyperloop według innowacyjnej koncepcji Hyper Poland. Zakłada ona zainstalowanie silnika liniowego i wykorzystanie pasywnej lewitacji magnetycznej na istniejącej infrastrukturze kolejowej. Dzięki temu możliwe będzie radykalne zwiększenie parametrów eksploatacyjnych, przy zachowaniu najwyższych parametrów bezpieczeństwa - bez konieczności kosztownego wytyczania nowych szlaków komunikacyjnych czy zmiany geometrii istniejących linii. W kolejnych etapach możliwa będzie budowa tuneli próżniowych na liniach wykorzystujących technologię magrail i tym samym zbliżenie do “pełnej” technologii hyperloop.
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1