reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© GUM Przemysł elektroniczny | 19 lutego 2020

162 mln PLN na laboratoria GUM

Ogłoszono przetarg na budowę kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach. W ramach projektu realizowanego przez konsorcjum GUM z Politechniką Świętokrzyską ma powstać aż 25 laboratoriów.

Celem projektu jest zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowo-wdrożeniowej poprzez wykorzystanie badań z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym.
Pierwszy etap inwestycji pod nazwą „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach” obejmuje m.in. budowę zespołu budynków, na który składają się: laboratorium akustyki i drgań (L1), laboratorium czasu i częstotliwości (L2) wraz z laboratorium długości (L4), laboratorium masy (L7), laboratorium termometrii (L10), laboratorium metrologii interdyscyplinarnej (L11), budynek warsztatów, budynek obsługowo-techniczny, kładka (KL) wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz wolnostojący budynek magazynu materiałów łatwopalnych dla laboratorium L7. Ogłoszony przetarg dotyczy także kompleksowego zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt ŚKLGUM realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską i finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje i nauka Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R. Wartość projektu to 162,57 mln PLN, a dofinansowanie z EFRR wyniesie blisko 140 mln PLN. Jak informuje GUM, postępowanie przetargowe było poprzedzone wcześniejszym: uzyskaniem pozwolenia na budowę, przygotowaniem dokumentacji projektowej, przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz pozyskaniem zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. © GUM
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-2