reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Kitron Przemysł elektroniczny | 17 lutego 2020

Kitron: solidna poprawa wyników

Dostawca usług EMS, firma Kitron, odnotował poprawę wyników, zarówno jeśli chodzi o czwarty kwartał, jak i cały 2019 rok.

Przychody firmy Kitron w 4Q2019 wyniosły 889 mln NOK (88,5 mln EUR), w porównaniu do 739 mln NOK (73,5 mln EUR) w analogicznym kwartale ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 20%. Wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku był szczególnie silny w sektorze obronnym i lotniczym. Wzrost organiczny, wyłączając przejęcie działu EMS API Technologies Corp., wyniósł 8%. Zysk operacyjny za czwarty kwartał (EBIT) wyniósł 54,2 mln NOK (5,3 mln EUR), w porównaniu do 42,3 mln NOK (4,2 mln EUR) w ubiegłym roku, natomiast EBITDA: 82,2 mln NOK (8,18 mln EUR), w porównaniu z 54,6 mln (5,4 mln EUR) w ubiegłym roku. Zysk po opodatkowaniu wyniósł 34,0 mln NOK (3,38 mln EUR), w porównaniu do 27,7 mln NOK (2,75 mln EUR) w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Portfel zamówień sięgnął kwotyą 1,88 mld NOK (187,2 mln EUR), co stanowi wzrost o 41% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wzrost portfela zamówień organicznych, z wyłączeniem akwizycji API, wyniósł 29%. - W 2019 roku kontynuowaliśmy wzrost marż. Podjęliśmy również ważne strategiczne kroki w celu zwiększenia naszych możliwości w USA i Chinach, a także umocnienia obecności w Polsce. Cieszę się również, że jesteśmy w stanie zmniejszyć zapasy i poprawić wskaźniki kapitału obrotowego. Przechodząc do 2020 roku, jesteśmy pewni, że Kitron jest dobrze przygotowany na kolejny, dobry okres - powiedział dyrektor naczelny Peter Nilsson w komunikacie prasowym. Przychody za cały rok w wysokości 3,29 mld NOK (327,64 mln EUR) dały ogólny wzrost przychodów o 26% w ciągu roku. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 201,5 mln NOK (20 mln EUR), w porównaniu do 156,1 mln NOK (15,54 mln EUR) w 2018 r. Zysk po opodatkowaniu wyniósł 132,5 mln NOK (13,19 mln EUR), w porównaniu do 110,3 mln (10,98 mln EUR) w 2018 r.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1