reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Apator zawarł umowy na 77,4 mln PLN

W związku z wyborem oferty Apator SA jako najkorzystniejszej w przetargu ogłoszonym wspólnie przez Tauron Dystrybucja SA, PGE Dystrybucja SA i Enea Operator Sp. z o.o., Apator podpisał umowy z wymienionymi spółkami.

Umowy dotyczą dostaw statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z Ustawą o rynku mocy. Łączna wartość zawartych umów wynosi 77,4 mln zł, w tym:
  • 39,5 mln zł dla Tauron Dystrybucja SA,
  • 23,1 mln zł dla PGE Dystrybucja SA,
  • 14,8 mln zł dla Enea Operator Sp. z o.o.
Realizacja dostaw nastąpi w terminie 28 tygodni od dnia zawarcia powyższych umów. Umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o maksymalnie:
  • 24 tys. sztuk dla Tauron Dystrybucja SA,
  • 30 tys. sztuk dla PGE Dystrybucja SA.
w terminie dwóch lat od dnia zawarcia w/w umów. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość umów przy skorzystaniu z prawa opcji wynosi 95,2 mln zł, w tym:
  • 47,5 mln zł dla Tauron Dystrybucja SA,
  • 32,9 mln zł dla PGE Dystrybucja SA,
  • 14,8 mln zł dla Enea Operator Sp. z o.o.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2