reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Infoscan Przemysł elektroniczny | 10 lutego 2020

Infoscan będzie sprzedawał w Bułgarii

Infoscan SA 7 lutego 2020 r. podpisał umowę dystrybucyjną z Inter Business 91 Ltd. z siedzibą w Sofii.

Na mocy zawartej umowy Inter Business zobowiązał się do zamawiania urządzenia MED Recorder od spółki celem ich dalszej dystrybucji do klientów końcowych na terytorium Bułgarii. Umowa została zawarta na czas 24 miesięcy. Po wypełnienia zobowiązania zakupowego określonego w umowie w pierwszym roku obowiązywania umowy, Inter Business będzie uprawniony do ubiegania się o rozszerzenie terytorium dystrybucji również na terytorium Albanii, Macedonii oraz Turcji. Inter Business zobowiązał się na swój koszt i swoje ryzyko dokonać rejestracji urządzenia jako wyrobu medycznego w kompetentnym organie administracji właściwym dla Bułgarii. Ponadto Inter Business zobowiązał się do aktywnego poszukiwania klientów oraz promocji urządzenia wśród potencjalnych klientów przy wykorzystaniu materiałów przekazanych przez spółkę – poinformowała spółka. Inter Business ma wyłączność na dystrybucję urządzeń Infoscan na terenie Bułgarii na czas obowiązywania umowy.
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-2