reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny | 07 lutego 2020

LUG rośnie na rynkach zagranicznych, wysoka sprzedaż nie przełożyła się na zysk

W ostatnich trzech miesiącach minionego roku Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 47,25 mln zł, to spadek o 7,7 proc. w stosunku do zeszłorocznego wyniku. Jednak to drugi co do wielkości wynik sprzedaży kwartalnej w całej historii firmy.

Na skonsolidowany wynik po 12 miesiącach 2019 roku składa się dwucyfrowy rozwój Grupy LUG na rynkach zagranicznych, na których przychody ze sprzedaży osiągnęły około 15-procentową dynamikę, przy równoczesnym 17-procentowym spadku przychodów ze sprzedaży na rynku polskim. Udział eksportu w strukturze sprzedaży przekroczył w 2019 roku 60%. - Skupiamy się na rozwoju na rynkach zagranicznych, dzięki czemu jesteśmy największym polskim eksporterem oświetlenia. Niestety rynek polski nam nie sprzyja. Wyraźne odczuliśmy spowolnienie inwestycji w budownictwie, znacząco bo aż o 80 proc. r/r obniżyła się też wartość przetargów GDDKiA w okresie styczeń – listopad 2019. Internacjonalizacja oznacza wyższe koszty dlatego w kolejnych miesiącach nasze wysiłki będą skupiać się wokół powrotu do wyższych marż - wyjaśnia Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A. Zysk brutto na sprzedaży w IV kwartale 2019 r. osiągnął poziom 16,60 mln zł wobec 18,80 mln zł w IV kw. 2018 roku (-11,7% r/r). Po czterech kwartałach 2019 roku zysk brutto na sprzedaży wyniósł łącznie 65,43 mln zł, (- 7,5% r/r ) w stosunku do 70,72 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku. Zysk netto za IV kw. 2019 roku zamknął się stratą w wysokości 5,10 mln zł, wobec -857 tys. zł przed rokiem. W ujęciu narastającym za cały 2019 rok strata netto wyniosła -4,69 mln zł, wobec 4,15 mln zł zysku netto przed rokiem. Marża brutto na sprzedaży w IV kwartale osiągnęła poziom 35,1 proc., wobec poziomu 36,7 proc. w IV kwartale 2018 r. W całym 2019 roku obniżyła się natomiast o 3,1pp r/r do poziom 38,3 proc. - Spadek marży brutto na sprzedaży i zejście poniżej strategicznego celu 40 proc. ma charakter przejściowy i jest podyktowane potrzebą zwiększenia wolumenów sprzedażowych i umocnieniu pozycji negocjacyjnej względem kluczowych dostawców. Pozytywne efekty tych działań spodziewane są na przełomie dwóch pierwszych kwartałów br. kiedy zostaną zrealizowane projekty przesunięte na 2020 rok, a struktura zapasów spółki w całości odzwierciedli efekt negocjacji – informuje LUG w komunikacie. Wynik EBITDA w IV kwartale 2019 r. był ujemny i wyniósł - 1,39 mln zł, natomiast w okresie całego 2019 roku wyniósł on 4,88 mln zł. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła -2,9 proc. i była niższa o 14 pp. w porównaniu z IV kwartałem 2018 roku. Ostateczne wartości danych finansowych opublikowane zostaną 13 lutego br. w raporcie okresowym za IV kwartał 2019 roku. © LUG
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1