reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 03 lutego 2020

Varroc Lighting Systems i Mitsui High-tec z rządowymi grantami na 3 mln PLN

W grudniu ubiegłego roku firmy podpisały umowy ze Skarbem Państwa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej w związku z inwestycjami realizowanymi w Polsce.

Varroc Lighting Systems utworzy w gminie Niemce zakład produkcyjny oświetlenia zewnętrznego samochodów. W związku z inwestycją firmie przyznano grant w maksymalnej kwocie 3 mln PLN, który zostanie wypłacony w czterech częściach w latach 2019-2022. Varroc Lighting Systems zobowiązuje się w związku z inwestycją do utworzenia co najmniej 355 miejsc pracy, w tym 24 dla osób z wyższym wykształceniem do końca grudnia 2022 roku i utrzymania tych etatów przez nie krócej niż 5 lat. Firma ma też ponieść koszty inwestycji w tym okresie nie mniejsze niż 177,2 mln PLN. Mitsui High-tec wybuduje w Skarbimierzu zakład produkcyjny rdzeni silnikowych do silników napędowych i elektrycznych. Firma otrzyma na ten cel wsparcie w maksymalnej wysokości 3 mln PLN, wypłacanej w latach 2019-2023 w czterech transzach. Mitsui High-tec zobowiązuje się do utworzenia co najmniej 60 miejsc pracy, w tym 19 dla osób z wyższym wykształceniem do końca listopada 2023 roku oraz do poniesienia kosztów inwestycji w wysokości co najmniej 163 mln PLN w tym okresie.
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-2