reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© orcearo dreamstime.com Analizy | 31 stycznia 2020

Wzrosną nakłady na prace R&D w branży chipów

Wyzwania technologiczne, w tym wdrażanie litografii EUV i zaawansowanych procesów technologicznych (sub 3 nm) czy rozwój struktur scalonych 3D sprawią, że firmy znowu mocniej postawią na działania R&D.

Szybko zmieniające się technologie kształtują branżę półprzewodników i sprawiają, że firmy muszą utrzymywać wysoki poziom inwestycji w badania i rozwój w zakresie nowych materiałów, innowacyjnych procesów produkcyjnych dla coraz bardziej złożonych projektów układów scalonych oraz w zaawansowane technologie pakowania układów scalonych. W ciągu ostatnich pięciu lat proces konsolidacji w branży półprzewodników wpłynął na spowolnienie tempa wzrostu wydatków na R&D, ale można też zaobserwować długotrwały trend tego typu – raportuje firma analityczna IC Insights. Jednak eksperci IC Insights przewidują, że najbliższa pięciolatka przyniesie odmianę i firmy, reagując na wyzwania technologiczne wspomniane powyżej, zaczną znowu przeznaczać większe kwoty na badania i rozwój. Od lat 90. XX wieku, branża półprzewodników była liderem w nakładach na badania i rozwój, które rocznie sięgały średnio nawet 15% sprzedaży. Jednak w ciągu ostatnich trzech lat ten odsetek malał (13,5% w 2017 roku oraz 13% w 2018 roku), głównie ze względu na wyjątkowo wysokie przychody osiągane z sektora pamięci. W 2019 roku współczynnik wydatków na R&D w stosunku do przychodów poszedł znów w górę do 14,6%, gdy przychody z rynku pamięci poszybowały w dół o 33%, a wartość globalnej sprzedaży chipów spadła o 12%. Niemniej branżę półprzewodników wyprzedziły już sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny, którego współczynniki R&D/sprzedaż wynosił w 2019 roku 15,4%. Analiza IC Insights dotyczy firm IDM (integrated device manufacturers), fabless i pure-play foundries, nie bierze natomiast pod uwagę innych przedsiębiorców działających w szerzej pojętej branży półprzewodników, czyli np. producentów sprzętu do produkcji chipów, dostawców materiałów, opakowań czy usług testowych, a także jednostek naukowych i laboratoriów. © IC Insights
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-2