reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG
Przemysł elektroniczny |

LUG patrzy na 2020 rok z umiarkowanym optymizmem

Polski producent oświetlenia ma ambitne cele na 2020 rok. Prezes LUG SA Ryszard Wtorkowski zwraca przy tym uwagę, że branża jest obecnie w fazie transformacji związanej z rozwojem smart city i ochroną klimatu. To duży potencjał rozwojowy, ale także ogromne wyzwanie.

Akcjonariat.pl: W zeszłym roku Grupa zmagała się z pogarszającą koniunkturą na rynku budowlanym oraz w przemyśle, a także przesuwaniem projektów inwestycyjnych. Czy udało się zrealizować założenia przyjęte na 2019 rok? Ryszard Wtorkowski, prezes LUG SA: Rzeczywiście, cały miniony rok zmagaliśmy się z przesunięciem inwestycji i pogarszającą się koniunkturą w Polsce. Wystarczy spojrzeć na dane z GUS dotyczące produkcji przemysłowej w grudniu 2019 r., która wyniosła 2,1 proc. i w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła aż o 9,4 proc. To największy miesięczny spadek od lat. Pomimo tego jest jednak jeszcze za wcześnie na pełne podsumowanie roku. 13 lutego br. opublikujemy skonsolidowane wyniki za IV kwartał 2019 r, co już da nam pewien obraz całego roku. Skonsolidowany raport roczny opublikujemy na początku maja. Wówczas będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy udało nam się osiągnąć założone na 2019 rok cele. Jak zarząd ocenia perspektywy dla Grupy na 2020 rok? Jesteśmy umiarkowanymi optymistami. Mamy ambitne cele i chcemy je zrealizować. Dodatkowo branża jest w fazie transformacji związanej z rozwojem Smart City i ochroną klimatu. To duży potencjał rozwojowy, ale także ogromne wyzwanie, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Jednym ze strategicznych celów jest rozwój eksportu. Po trzech kwartałach 2019 roku przekraczał on 57% w ogólnych przychodach. Jaki jest docelowy poziom eksportu i jakie kierunki są najbardziej perspektywiczne? Naszą siłą jest internacjonalizacja. Dlatego od wielu lat systematycznie pracujemy nad umocnieniem pozycji na światowych rynkach. Dziś Grupę Kapitałową LUG tworzy dziesięć spółek działających w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Nie planujemy jednocześnie ekspansji na dalsze rynki. Jednym z naszych kluczowych celów strategicznych jest osiągnięcie 75% przychodów z eksportu do 2021 roku. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Udział sprzedaży eksportowej na koniec III kw. 2019 r. wzrósł o 14,8 p.p. r/r do poziomu 57%. Całkowita wartość eksportu polskiego przemysłu oświetleniowego stanowi około 1/3 wartości rynku. Największym odbiorcą produktów polskiej branży oświetleniowej są kraje Unii Europejskiej, na które przypada szacunkowo 3/4 całego eksportu. Jakie są prognozy dla rozwoju rynku oświetleniowego w UE? Prognozy są pozytywne. Europa jest niezmiennie pod wpływem trendu związanego z restrukturyzacją infrastruktury, a to oznacza inwestycje również w oświetlenie. Jednocześnie nie ustaje presja na zwiększanie efektywności energetycznej oraz otwartość Europy na innowacje w postaci Smart City. Dbamy jednak o to, aby nasz pipeline opierał się na więcej niż jednej nodze, czemu sprzyja intenacjonalizacja i obecność na 70 rynkach całego świata. Czy spółka rozważa wejście w modną i szybko rosnącą fotowoltaikę? Panel fotowoltaiczny może być elementem oprawy oświetleniowej, szczególnie w krajach o dużym nasłonecznieniu i słabej infrastrukturze energetycznej. Myśląc o dywersyfikacji obszarów handlowych bierzemy pod uwagę rozbudowę oferty o fotowoltaikę związaną bezpośrednio z oprawą oświetleniową. Jednak więcej na ten temat będziemy informować w momencie wdrożenia. LUG od kilku lat wypłaca dywidendę. Czy podobnie może być w tym roku? Na deklaracje jest jeszcze za wcześnie. Decyzja dotycząca wypłaty dywidendy zostanie podjęta po zamknięciu roku finansowego. Każdego roku zarząd rekomenduje wypłacenie dywidendy po wcześniejszej analizie potrzeb organizacji i jej rozwoju, tuż po podsumowaniu minionego roku. Tak samo będzie tym razem. Spodziewam się, że utrzymanie wypłaty dywidendy za 2019 rok będzie dużym wyzwaniem i będzie zależne od sytuacji gospodarczej w kraju i poza granicami Polski, szczególnie w Europie. Spółka jest notowana na NC znacznie poniżej wartości księgowej (C/WK to 0,57). Jak zarząd ocenia obecne notowania akcji LUG? Aktualna kapitalizacja nie odzwierciedla nawet wartości aktywów. Rzeczywista wartość firmy jest znacznie wyższa i oparta na mocnych podwalinach 30-letniego doświadczenia w branży oświetleniowej. Obecna, niska wycena to wypadkowa emocjonalnej reakcji na wyniki firmy oraz sytuacji na rynkach finansowych - w tym na naszej Giełdzie oraz słabego zainteresowania inwestorów rynkiem NewConnect. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama