reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny | 28 stycznia 2020

Nowa spółka zależna LUG

Zielonogórski producent oświetlenia poinformował, że 27 stycznia 2020 roku została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca jednostką zależną wobec LUG: LUG Services Sp. z o.o.

Spółka LUG Services Sp. z o.o. została utworzona na czas nieograniczony, a przedmiotem jej działalności będzie projektowanie i wykonawstwo instalacji oświetleniowych oraz integracja elementów software’owych współpracujących z instalacjami oświetleniowymi – poinformował LUG. Kapitał zakładowy LUG Services Sp. z o.o. wynosi 50 tys. PLN, LUG został właścicielem 97% kapitału zakładowego, a pozostałe udziały zostały objęte przez osobę fizyczną, Grzegorza Bartczaka. Pierwszym prezesem LUG Services Sp. z o.o. został prezes zarządu LUG, Ryszard Wtorkowski.
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1