reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

PSG ponownie wybiera Apatora

Oferta Apator Metrix SA została wybrana jako najkorzystniejsza w kolejnych trzech zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych ogłoszonego przez Polską Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Wartość oferty dla trzech zadań wynosi 49,0 mln PLN, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - poinformował Apator w komunikacie. W związku z powyższym wartość oferty dla wszystkich wygranych przez Apator Metrix SA zadań w tym przetargu wynosi 75,2 mln PLN. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%. Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników przetargu. Zawarcie umów przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 07 2023 23:13 V22.1.2-1