reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© bahar bostanci dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 22 stycznia 2020

Medicalgorithmics rozpoczyna ofertę publiczną akcji

20 stycznia 2020 r. zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję nie więcej niż 721 303 akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Ostateczna liczba akcji serii G, która zostanie zaoferowana do objęcia oraz cena emisyjna tych akcji zostaną określone przez zarząd spółki po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, w zależności od poziomu zainteresowania inwestorów. Cena emisyjna nie będzie mogła być niższa niż 16,94 zł za jedną akcję. Zawarcie umów objęcia akcji serii G oraz dokonanie wpłaty wkładów pieniężnych ma nastąpić nie później niż do 28 stycznia 2020 r. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszą zmianę modelu biznesowego w USA oraz rozwój sprzedaży międzynarodowej i technologii. - W ocenie zarządu, uwzględniającej kierunki rozwoju działalności spółki, jak również interes akcjonariuszy, zasadnym jest pozyskanie kapitału, który umożliwi kontynuację procesu zmiany modelu biznesowego do modelu „in-network” przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC oraz umożliwi spółce prowadzenie prac badawczo rozwojowych nad nowymi produktami i utrzymanie optymalnego poziomu kapitału obrotowego – informował w grudniowym komunikacie Medicalgorithmics. Medicalgorithmics SA to polska spółka działająca w branży zaawansowanych technologii telemedycznych. Głównym źródłem przychodów Grupy jest sprzedaż usług diagnostycznych przy wykorzystaniu autorskiego rozwiązania, systemu PocketECG służącego do zdalnego monitorowania zaburzeń pracy serca.
reklama
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-2