reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 14 stycznia 2020

ITME w nanoelektronicznym projekcie MUNDFAB

Międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzi Łukasiewicz - ITME rozpoczęło właśnie prace nad projektem “Modeling Unconventional Nanoscaled Device FABrication („Modelowanie wytwarzania niekonwencjonalnych przyrządów w skali nano”).

Głównym zadaniem Instytutu będzie wykonywanie oraz interpretacja pomiarów przy użyciu techniki spektrometrii mas jonów wtórnych (Secondary Ion Mass Spectrometry - SIMS) oraz integracji wyników z innymi komplementarnymi technikami pomiarowymi. - Należy podkreślić, że badania SIMS będą wykonywane wyłącznie w ŁUKASIEWICZ - ITME, pomimo iż dwie inne instytucje wchodzące w skład konsorcjum również posiadają urządzenia SIMS. Konsorcjum podjęło taką decyzję mając na uwadze jakość sprzętu, którym dysponuje Instytut (najnowszej generacji urządzenie CAMECA IMS SC Ultra umożliwiające subnanometrową rozdzielczość wgłębną) oraz opracowany przez dr P. Michałowskiego unikalny sposób prowadzenia pomiarów polegający na przygotowaniu dedykowanych procedur pomiarowych dostosowanych do danego typu materiału – zwraca uwagę Instytut w komunikacie. Kierownikiem projektu z ramienia ŁUKASIEWICZ - ITME został dr Paweł Michałowski. Działania naukowców zostaną sfinansowane w ramach programu Horyzont 2020, konkurs ICT-06-2019: Unconventional Nanoelectronic. Europejska Mapa Drogowa dla Nanoelektroniki (NanoElectronics Roadmap for Europe, NEREID) zakłada rozwój nowych narzędzi uwzględniających nowe materiały, technologię oraz innowacyjną architekturę przyrządów. Projekt MUNDFAB jest odpowiedzią na to wezwanie - w trakcie jego realizacji wytwarzane będą zaawansowane struktury oparte na stopach krzemowo-germanowych oraz poddawane będą niskotemperaturowej obróbce. Wyniki uzyskane z wszechstronnej charakteryzacji próbek zostaną wykorzystane do rozwoju narzędzi symulacyjnych TCAD aby umożliwić projektowanie nowej generacji przyrządów nanoelektronicznych. Projekt rozpoczął się w styczniu bieżącego roku i ma potrwać do końca 2022 roku. W skład międzynarodowego konsorcjum wchodzą:
  • Fraunhofer Institute for Integrated Systems and Device Technology (Niemcy, lider konsorcjum),
  • Commissariat à l'energie atomique et aux énergies alternatives, Laboratory of Electronics and Information Technologies (Francja),
  • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (Włochy)
  • Centre national de la recherche scientifique, Laboratory for Analysis and Architecture of Systems (Francja),
  • Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (Polska)
  • STMicroelectronics (Francja)
  • Technische Universität Wien, Institute for Microelectronics (Austria)
reklama
August 16 2022 15:41 V20.8.14-2