reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© pichetw dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 stycznia 2020

Apator Metrix dostarczy gazomierze do PSG

Oferta spółki zależnej Apatora, Apator Metrix SA, na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., została wybrana jako najkorzystniejsza.

Oferty Apator Metrix SA została wybrana w trzech zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Wartość oferty wynosi 26,2 mln PLN, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%. Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-2