reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© pichetw dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 stycznia 2020

Apator Metrix dostarczy gazomierze do PSG

Oferta spółki zależnej Apatora, Apator Metrix SA, na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., została wybrana jako najkorzystniejsza.

Oferty Apator Metrix SA została wybrana w trzech zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Wartość oferty wynosi 26,2 mln PLN, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%. Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-2