reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tugores34_dreamstime.com Analizy | 13 stycznia 2020

W ubiegłym roku tylko Chiny odnotowały wzrost przychodów z rynku pure-play foundry

Wraz z rozwojem firm fabless w Chinach, w Państwie Środka rośnie zapotrzebowanie na usługi produkcji kontraktowej układów scalonych: w 2019 w Chinach odnotowano 6% wzrost przychodów z rynku pure-play foundry.

Chiny były jednym z wyszczególnionych w najnowszym raporcie firmy analitycznej IC Insights regionów, w którym w 2019 roku wzrosły przychody z rynku pure-play foundry. Co więcej, ubiegły rok przyniósł dwucyfrowe spadki w tym segmencie zarówno w Europie, jak i Japonii. Region Azji i Pacyfiku utrzymał sprzedaż z 2018 roku, natomiast w Amerykach odnotowano dwuprocentowy spadek. Tyle samo (-2%) wynosił spadek sprzedaży na rynku globalnym. Chiny nie tylko zwiększają przychody z sektora pure-play foundry, ale rośnie też ich znaczenie na globalnym rynku. Udziały tego kraju w światowym rynku pure-play foundry wyniosły w 2018 roku 19%, zwiększając się o pięć punktów procentowych. Jednak wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi spowolniła ten wzrost i w 2019 roku udziały Chin w globalnym rynku pure-play foundry wzrosły tylko o jeden punkt procentowy do 20%. Wzrost przychodów Chin z omawianego rynku przedstawia się następująco:
  • 2018 rok: +42% do kwoty 10,7 mld USD;
  • 2019 rok: +6% do kwoty 11,3 mld USD.
W 2019 roku tajwański gigant TSMC poinformował, że około 25% z ponad 400 klientów firmy pochodzi z Chin, natomiast UMC odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży do Chin. Z kolei chińscy zleceniodawcy firmy SMIC mieli za sobą gorszy rok i generowana przez nich w 2019 roku sprzedaż spadła o 8% (dla porównania: SMIC w ubiegłym roku odnotował spadek łącznych przychodów o 7%). © IC Insights
reklama
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-1