reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 09 stycznia 2020

1,2 mld PLN na dofinansowanie innowacyjnych projektów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza pierwszy w tym roku konkurs Szybka Ścieżka. Agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczy w nim 1,2 mld PLN na dofinansowanie innowacyjnych projektów. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cały konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II i III-IV mają innych adresatów. I tak w dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 roku, NCBR czeka na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z dużych przedsiębiorstw (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Po raz pierwszy ustalono alokację dla poszczególnych rund: I runda – 300 mln PLN, II runda – 100 mln PLN, III runda – 500 mln PLN, IV runda – 300 mln PLN. NCBR podkreśla, że cała dokumentacja konkursowa została radykalnie uproszczona. Przebudowano także struktury dotychczasowych kryteriów konkursowych. [- Docierało do nas wiele głosów, przede wszystkim od beneficjentów, ale też od osób oceniających wnioski, z postulatami zmiany kryteriów dla Szybkiej Ścieżki. Podjęliśmy to wyzwanie. Prace trwały pół roku i były bardzo intensywne. Jestem przekonany, że ich rezultat okaże się sukcesem – sukcesem naszych beneficjentów – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Liczba kryteriów została zredukowana do 13. Najistotniejsze elementy oceny projektu znajdują się teraz w kryteriach punktowanych, ponieważ skala punktowa daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na pozytywną ocenę niż skala zerojedynkowa. Sam opis kryteriów jest bardziej klarowny i krótszy niż dotychczas – czytamy w komunikacie. Jedna z zasadniczych zmian polega na wyodrębnieniu nowego kryterium punktowanego, jakim jest „Istota projektu”. Łączy ono wszystkie zagadnienia związane z koncepcją całego zamierzenia. Chodzi o to, żeby na etapie przygotowywania wniosku wszystkie najważniejsze aspekty planowanego przedsięwzięcia zostały właściwie opisane. W konkursie stale nie ma ograniczeń tematycznych poza wymogiem, żeby projekty B+R wpisywały się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Skierowany jest on do regionów słabiej rozwiniętych, co w praktyce oznacza wszystkie województwa poza mazowieckim. Drugi konkurs Szybkiej Ścieżki w tym roku NCBR ogłosi 1 lipca. Wartość alokacji zostanie w tym przypadku podana w późniejszym terminie. Łącznie z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2020 roku Centrum przeprowadzi 11 konkursów, przeznaczając na to budżet co najmniej 2 mld PLN.
reklama
reklama
November 29 2021 22:48 V19.2.0-2