reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Semicon z dofinansowaniem na projekt medyczny

Firma Semicon podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu, w ramach którego powstanie innowacyjny wyrób medyczny. Pomysł opracowania produktu powstał dzięki współpracy Semiconu z Wojskowym Instytutem Medycznym.

Celem projektu jest zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek medyczny urządzenia do dobowej zbiórki moczu, służącego diagnozowaniu dysfunkcji i różnego rodzaju chorób, poprzez wykorzystanie badania opierającego się na dobowej zbiórce. Wartość projektu: 464 000,00 PLN Dofinansowanie projektu: 394 400,00 PLN - W wyniku realizacji projektu powstanie innowacyjny w skali światowej produkt charakteryzujący się nowatorskim podejściem, z wykorzystaniem technologii cyfrowych i odzwierciedlający oczekiwania użytkowników, zarówno pacjentów, jak i lekarzy – podkreśla Semicon w komunikacie. Projekt będzie realizowany dzięki dofinansowaniu w konkursie POIR.02.03.05-14-0013/19 w ramach programu operacyjnego Inteligenty Rozwój, oś priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama