reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 grudnia 2019

Amica podpisała umowę z mBankiem

Amica zawarła z mBankiem umowę gwarancyjną, zgodnie z którą bank zobowiązał się nabywać obligacje kuponowe Amiki do łącznej kwoty 70 mln PLN.

Bank ma nabywać obligacje, emitowane w ramach programu do 200 mln PLN, w okresie od 10 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z umową gwarancyjną, łączna wartość nominalna danej serii obligacji nie może być niższa niż 10 mln PLN. W komunikacie podano, że obligacje objęte programem, a nieobjęte umową gwarancyjną, będą emitowane jako obligacje kuponowe lub zerokuponowe. Spółka podała, że środki pozyskane z emisji obligacji mają być wykorzystane m.in. na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przejęciem aktywów w krajach Unii Europejskiej, finansowanie wydatków związanych z nabyciem praw do marki "Fagor" (na okres minimum 15 lat) i związanym z tym rozwojem działalności spółki oraz cele obrotowe. Źródło: Dom Maklerski BDM SA
reklama
August 16 2022 15:41 V20.8.14-1