reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 23 grudnia 2019

Apator Powogaz podpisał umowę na 6 mln EUR

19 grudnia 2019 r. spółka zależna - Apator Powogaz SA zawarła z rosyjską spółką stowarzyszoną Teplovodomer z siedzibą w Mytiszczi ramową umowę o współpracy na 2020 rok.

Wartość umowy ramowej wynosi 6 mln EUR netto, tj. 25,6 mln PLN (wg średniego kursu NBP z dnia 18 grudnia 2019 r. 1 EUR = 4,2644 PLN). Przedmiotem umowy jest dostawa do spółki Teplovodomer wodomierzy, ciepłomierzy, łączników i części zamiennych. Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień.
reklama
reklama
October 05 2022 12:09 V20.8.44-1