reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 17 grudnia 2019

Apator wygrał w przetargu wartym 77 mln PLN

Ofertę Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym wspólnie przez Tauron Dystrybucja SA, PGE Dystrybucja SA i Enea Operator Sp. z o.o.

Przetarg dotyczy dostawy statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z Ustawą o rynku mocy. Wartość oferty wynosi 77 mln PLN, a realizacja dostaw nastąpi w terminie do końca 2020 roku. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia z terminem realizacji w ciągu 2 lat od zakończenia zamówienia podstawowego. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 95 mln PLN. Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników tego przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-1