reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 25 lutego 2010

Lekki spadek przychodów Elzabu w roku 2009

Przychody Elzabu w roku 2009 obniżyły się do poziomu 66.9 mln zł, w porównaniu do 68.4 mln zł w roku 2008.

Należy przypomnieć, iż w roku 2009 Elzab przeprowadził fuzję z firmą Medesa, co było istotnym czynnikiem wpływajacym na wolumen obrotów (producent wag). Wynik brutto na sprzedaży obniżył się z poziomu 26.2 mln zł w roku 2008 do 24.6 mln zł obecnie. Spadek wyników był już jednak wyrażniejszy w przypadku zysku operacyjnego, który spadł z 8.2 mln zł do 6.3 mln zł. Na dalszych poziomach Rachunku wyników Elzab znacznie poprawił jednak swoje wyniki: zysk brutto skoczył z poziomu 1.6 mln zł do 5.6 mln zł, podobnie zysk netto odnotował znaczny wzrost, z poziomu -0.3 mln zł do 4.3 mln zł. Nalezy jednak zauważyć, iż poprawa w roku 2009 nie jest zasługą polepszenia efektywności działalności operacyjnej (sprzedaż i wyniki operacyjne spadły), lecz wysokich kosztów finansowych, poniesionych w roku 2008. Wynik roku 2008 obciążały bowiem koszty finansowe w wysokości 4.9 mln zł oraz gigsantyczny odpis wartości firmy, w wysokości 6.5 mln zł.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2