reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 25 lutego 2010

Przychody Zelmer w roku 2009 w górę o 8%

Skonsolidowane przychody Grupy Zelmer w roku 2009 wyniosły 504 mln zł, wobec 465 mln zł w roku 2008

Firma zdołała również powiększyć zysk brutto na sprzedaży z 158 mln zł do 165 mln zł. Niestety, na dalszych poziomach Rachunku zysków i strat było juz znacznie gorzej: zysk operacyjny spadł z 60 mln do 27 mln, natomiast zysk netto z 25 mln zł do 18 mln zł. Na pogorszenie się wyniku operacyjnego w szczególności wpłynęło zwiększenie kosztów sprzedaży, z poziomu 48 mln zł w roku 2008 do 74 mln zł obecnie. Wpływ na wzrost kosztów sprzedaży miały przede wszystkim koszty związane z przeprowadzanymi kampaniami reklamowymi w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej oraz rozwoju działalności handlowej w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, szczególnie w Rosji.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1