reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PolitechnikaGdanska Nauka | 11 grudnia 2019

Politechnika Gdańska otwiera cztery nowe Centra Badawcze

Kilka tygodni po otrzymaniu statusu uczelni badawczej oraz dodatkowej dotacji z ministerstwa w wysokości ponad 200 mln PLN, Politechnika Gdańska powołała cztery nowe Centra Badawcze.

Naukowcy, którzy znaleźli się w strukturach nowych centrów, będą pracować nad nowatorskimi rozwiązaniami z zakresu m.in. bioinżynierii i technologii ekologicznych. Politechnika Gdańska znalazła się w gronie 10 laureatów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB), zyskując tym samym prestiżowy status uczelni badawczej. Co więcej, w konkursie MNiSW zajęła 2. miejsce (ustępując jedynie Uniwersytetowi Warszawskiemu), stając się tym samym najlepszą uczelnią techniczną w Polsce – podkreśla Politechnika Gdańska w komunikacie. Uzyskanie statusu uczelni badawczej to dla Politechniki Gdańskiej nie wyróżnienie, ale też dodatkowe środki finansowe, które będą przeznaczone na rozwój dydaktyki i nowych obszarów badawczych w obrębie uczelni. W przypadku PG będzie to ponad 200 mln PLN w ciągu siedmiu lat (2020-2026 r.), które uczelnia zagospodaruje w ramach nowo utworzonych Centrów Badawczych:
  • Centrum Bio – Tech – Med,
  • Centrum Eko – Tech,
  • Centrum Materiałów Przyszłości,
  • Centrum Technologii Cyfrowych.
Nowe centra łączą umiejętności i doświadczenia naukowców z różnych wydziałów, które mają przełożyć się na nowoczesne, innowacyjne rozwiązania w obszarach: biotechnologii, bioinżynierii, technologii pro-ekologicznych, technologii cyfrowych oraz przy wytwarzaniu nowoczesnych materiałów o zastosowaniu w przemyśle i medycynie – informuje uczelnia. Dzięki powstaniu nowych centrów, Politechnika Gdańska będzie mogła w jeszcze większym stopniu stawiać nacisk na rozwój w najbardziej obiecujących kierunkach badań naukowych, a także wdrażać innowacyjne, nowoczesne rozwiązania w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa, technologii cyfrowych, ochrony klimatu, pozyskiwania i konwersji energii, mobilności, żywności oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. – Centra Badawcze i znajdujące się w ich obrębie zespoły naukowców będziemy znacząco dofinansowywać, w czym pomogą nam dodatkowe środki od Ministerstwa, otrzymane z tytułu uzyskania statusu uczelni badawczej – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. - Osoby wchodzące w skład Centrów Badawczych będą miały szerokie możliwości dokształcania się i zdobywania nowych umiejętności, zarówno w kraju jak i za granicą.
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-2