reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Nauka | 11 grudnia 2019

Granty NCN dla naukowców z Łukasiewicz - ITME

Trzy nowe projekty Łukasiewicz - ITME zostaną sfinansowane w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki.

W konkursach OPUS 17 zrealizowane zostaną projekty:
  • prof. dr. hab. inż. Andrzeja Turosa "Dyfuzja 3D domieszek w GaN - mechanizm i rola defektów" (w konsorcjum z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Technologii Elektronowej i Instytutem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk),
  • dr inż. Tymoteusza Ciuka "Wpływ struktury defektowej węglika krzemu i dielektrycznej pasywacji na wysokotemperaturowe właściwości elektryczne grafenu epitaksjalnego".
Projekt "Samo-pułapkujące solitonowe przełączanie ultraszybkich impulsów w dwurdzeniowych światłowodach o wysokim kontraście współczynnika załamania" mgr. inż. Matti Longobucco uzyskał natomiast finansowanie w konkursie PRELUDIUM 17. Projekt prof. Andrzeja Turosa ma na celu zbadanie mechanizmów dyfuzji atomów magnezu, tlenu, berylu oraz krzemu (ważne technologicznie domieszki) w azotku galu w różnych kierunkach krystalograficznych dla kryształów GaN o różnej koncentracji defektów i o różnym typie przewodzenia. Badania te w przyszłości mogą przynieść szereg praktycznych korzyści a zrozumienie mechanizmów dyfuzji będzie mogło zostać wykorzystane w tworzeniu nowych technologii przyrządów azotkowych. Dr inż. Tymoteusz Ciuk zbada właściwości elektryczne grafenu podgrzanego do 500 °C. Szeroko rozumiany grafen syntetyczny występuje w dwóch odmianach - płatkowej i foliowej. Pierwsza z nich przyjmuje formę drobnych płatków stanowiących wartościowy dodatek do materiałów kompozytowych. Druga z form jest rozciągła na przestrzeni centymetrów i posiada potencjał aplikacyjny w elektronice. Właśnie taki grafen jest przedmiotem zainteresowania w niniejszym projekcie. przeprowadzone analizy pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy przyrządy grafenowe mogą pracować w bardzo wysokich temperaturach, potencjalnie występujących w przemyśle samochodowym, lotniczym, wydobywczym, wojskowym i kosmicznym.
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-1