reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 11 grudnia 2019

Medicalgorithmics planuje emisję akcji

Medicalgorithmics jesienią ubiegłego roku rozpoczął przegląd opcji strategicznych, w związku z czym zarząd spółki podjął właśnie decyzję o pozyskaniu kapitału w trybie emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

- W ocenie zarządu, uwzględniającej kierunki rozwoju działalności spółki, jak również interes akcjonariuszy, zasadnym jest pozyskanie kapitału, który umożliwi kontynuację procesu zmiany modelu biznesowego do modelu „in-network” przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC oraz umożliwi spółce prowadzenie prac badawczo rozwojowych nad nowymi produktami i utrzymanie optymalnego poziomu kapitału obrotowego – poinformował Medicalgorithmics w komunikacie. W czwartym kwartale 2018 roku Medi-Lynx zatrudnił nowego prezesa, którego celem była zmiana modelu biznesowego spółki. W pierwszej połowie 2019 roku przebudowano sprzedaż, zoptymalizowano działalność operacyjną, rozpoczęto proces negocjowania i podpisywania kontraktów z ubezpieczycielami prywatnymi („in-network”). W trakcie roku zawarto umowy pokrywające ok. 63% ubezpieczonych w USA w porównaniu do około 22% pokrycia na początku 2019 roku. Na koniec 2019 roku Grupa planuje zwiększyć ten zasięg do ok. 81% pacjentów ubezpieczonych w USA. Medicalgorithmics zwraca uwagę, że w efekcie przeprowadzonych działań w ostatnich miesiącach spółka zaczęła odnotowywać zwiększanie się wolumenów sprzedaży wyrażonych wzrostem liczby rozpoczętych sesji monitoringu oraz wzrostem liczby składanych wniosków w przeliczeniu na dzień roboczy. - Dotychczasowe rezultaty prowadzonych zmian w modelu biznesowym dają podstawy do pozytywnej oceny przeprowadzonych dotąd działań i w opinii zarządu ich kontynuacja jest w najlepszym interesie akcjonariuszy spółki. W celu kontynuacji podjętych działań biznesowych spółka zwoła na dzień 7 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z projektami uchwał umożliwiającymi podniesienie kapitału spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW – czytamy dalej w komunikacie. Medicalgorithmics SA to polska firma opracowująca zaawansowane systemy dla kardiologii. Flagowym produktem Medicalgorithmics jest system do diagnostyki arytmii serca PocketECG, który od 10 lat jest używany przez pacjentów w Stanach Zjednoczonych.
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-1