reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 10 grudnia 2019

Nowa linia SMT w śląskim Siltegro

W ciągu dekady działalności spółka Siltegro stopniowo poszerzała portfolio produktów i usług, a obecnie mocno stawia na rozwój działalności w zakresie montażu kontraktowego elektroniki.

Założyciele firmy Siltegro, Tomasz Czogała i Tomasz Wieczorek, znają się od dzieciństwa, obydwaj studiowali na Politechnice Śląskiej i po rozpoczęciu pracy zawodowej hobbystycznie zajmowali się realizacją projektów związanych z elektroniką. – Nasza wspólna działalność rozpoczęła się na dobre wraz z opracowaniem pierwszego urządzenia, czyli regulatora prędkości obrotowej dla silników DC, które dobrze przyjęło się na rynku. Sukces wręcz nas zaskoczył, wzrastały ilości, poszerzała się gama projektowanych, a później produkowanych urządzeń, zaczęło brakować czasu, by zajmować się tym z doskoku, więc pojawił się pomysł, by rozpocząć własną działalność – wspomina Tomasz Wieczorek. Siltegro wciąż wytwarza regulatory silników DC, od których zaczynała działalność, w ilości kilkunastu tysięcy sztuk rocznie, ale oferta firmy znacznie się rozwinęła. Siltegro stopniowo wprowadzała do oferty kolejne rozwiązania przeznaczone do silników DC i AC, natomiast milowy krok w rozwoju nastąpił w latach 2011-2012, gdy portfolio firmy wzbogaciło się o wachlarz rozwiązań dla przemysłu spożywczego, obejmujący zarówno proste regulatory procesowe, jak i zaawansowane sterowniki kontrolujące pracę linii produkcyjnych. Są to produkty OEM, czyli wytwarzane na zlecenie klientów zewnętrznych. Siltegro dysponuje również frezarką CNC, bowiem firma zajmuje się obróbką obudów z tworzyw sztucznych dla branży elektronicznej. Rok 2019 to kolejny przełomowy okres w historii Siltegro. W styczniu firma zainstalowała nową linię do montażu SMT. – Kupiliśmy automat do montażu pick&place firmy Essemtec, drukarkę do szablonów tego samego producenta oraz pokaźnych rozmiarów piec Heller 7-strefowy, model 1707 MK III – wymienia Tomasz Czogała. – Usługami montażu zleconego zajmujemy się od początku działalności firmy, czyli od ponad dziesięciu lat, ale dzięki tej inwestycji jesteśmy w pełni samowystarczalni. Należy przy tym podkreślić bardzo dużą elastyczność, jeśli chodzi o ilości montowanych płytek. Łatwość przezbrajania urządzeń sprawia, że możemy bez problemu montować serie prototypowe, nawet w ilości 2-3 sztuk, a z drugiej strony duża wydajność linii pozwala równie dobrze produkować serie liczone w tysiącach sztuk – dodaje Tomasz Czogała. Klientami Siltegro są przedsiębiorcy z wielu różnych sektorów, można tu wymienić m.in. przemysł spożywczy, telekomunikację, automatykę przemysłową czy branżę oświetleniową. Współzałożyciele firmy zgodnie podkreślają, że obecnie kładą nacisk przede wszystkim na rozwój działalności w obszarze montażu kontraktowego, stawiając na ciągłą poprawę jakości i podnoszenie kwalifikacji. – Na produkcji wdrożona jest pełna ochrona ESD, a kadra pracownicza regularnie przechodzi odpowiednie szkolenia, np. IPC-A-610. Doświadczenie i zaplecze produkcyjne pozwalają nam na montaż i lutowanie bardzo wymagających aplikacji, takich jak układy o bardzo gęstym rastrze, układy BGA, elementy 0201 czy wielowarstwowe PCB – mówi Tomasz Czogała. Nowa linia SMT już niedługo zostanie uzupełniona o automat do inspekcji optycznej. – AOI pojawi się w firmie jeszcze w tym roku, ale to nie wszystkie nasze inwestycje. Aktualnie domykamy wdrażanie specjalistycznego pakietu Essemtec traceability, czyli pełnego systemu kontroli produkcji. Natomiast dalsze plany obejmują kupno kolejnego automatu Essemtec pick&place, który stanowiłby rozbudowę linii SMT, zwiększając jej wydajność – zapowiada Tomasz Czogała. Inwestycja w nową linię produkcyjną została zrealizowana w ramach projektu unijnego o całkowitej wartości ponad 780 tys. PLN, przy czym wartość dofinansowania w programie EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) wyniosła 300 tys. PLN. Po dziesięciu latach działalności Siltegro opiera się zatem na dwóch stabilnych filarach, czyli na produkcji OEM, stanowiącej nieco ponad połowę działalności, oraz na montażu kontraktowym elektroniki. – Warto przy tym wspomnieć, że oprócz opracowywanych przez nas rozwiązań obecnych na rynku pod innymi markami można nabyć także i nasz własny produkt, czyli czujnik zanieczyszczenia powietrza perfect-Air. Sieć czujników działających w Polsce, Czechach, Szwajcarii i na Słowacji non stop zbiera dane dotyczące czynników środowiskowych – mówi Tomasz Wieczorek. © Siltegro
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-2