reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 10 grudnia 2019

KE: 3,2 mld EUR na projekt bateryjny

Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie publiczne w wysokości 3,2 mld EUR udzielone przez siedem państw członkowskich europejskiemu projektowi w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczących łańcucha wartości baterii.

Łańcuch wartości baterii jest strategicznym łańcuchem wartości dla przyszłości Europy, w szczególności w odniesieniu do czystej i niskoemisyjnej mobilności – podkreśla KE. Ze względu na spore ryzyko technologiczne i finansowe, niezbędne jest wsparcie publiczne, aby zachęcić przedsiębiorstwa do realizacji inwestycji.
Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) zgłoszony wspólnie przez Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy, Włochy, Polskę i Szwecję w celu wspierania badań i innowacji we wspólnym europejskim obszarze priorytetowym baterii. Siedem państw członkowskich przeznaczy w najbliższych latach około 3,2 mld EUR na finansowanie tego projektu. Oczekuje się, że finansowanie publiczne odblokuje dodatkowych 5 mld EUR pochodzących z inwestycji prywatnych. Zakończenie realizacji całego projektu zaplanowano na 2031 r. (z uwzględnieniem różnych harmonogramów dla poszczególnych podprojektów). - Produkcja baterii w Europie ma strategiczne znaczenie dla naszej gospodarki i społeczeństwa ze względu na jej potencjał w zakresie czystej mobilności i energii, tworzenia miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności. Nasze ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania umożliwią władzom publicznym i przedsiębiorstwom z kilku państw członkowskich wspólne opracowanie ambitnych innowacyjnych projektów o pozytywnym oddziaływaniu na sektory i regiony przemysłowe. Zatwierdzona pomoc zapewni realizację tego ważnego projektu bez nadmiernego zakłócania konkurencji – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę ery cyfrowej i komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji. W projekcie udział weźmie 17 uczestników bezpośrednich, głównie podmiotów branżowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), z których część będzie prowadzić działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim. Uczestnicy bezpośredni będą ściśle współpracować ze sobą, a także z ponad 70 partnerami zewnętrznymi, takimi jak małe i średnie przedsiębiorstwa oraz publiczne organizacje badawcze. Projekt Urzeczywistnienie neutralności klimatycznej, m.in. poprzez czystą i niskoemisyjną mobilność, przyniesie znaczne możliwości w zakresie wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i rozwoju technologicznego. Oczekuje się, że w nadchodzących latach popyt na baterie będzie rósł w bardzo szybkim tempie. Przyszłościowa polityka w zakresie badań, rozwoju i innowacji odegra kluczową rolę w umożliwieniu Europie i jej państwom członkowskim jak najlepszego wykorzystania tej transformacji. Pod koniec 2017 r. Komisja uruchomiła europejski sojusz na rzecz baterii z zainteresowanymi państwami członkowskimi i podmiotami branżowymi, a w maju 2018 r. przyjęła strategiczny plan działania na rzecz baterii. Niniejszy projekt wpisuje się w te działania. Wspiera rozwój wysoce innowacyjnych i zrównoważonych technologii budowy akumulatorów litowo-jonowych (z płynnym i stałym elektrolitem), które są trwalsze, mają krótszy czas ładowania, są bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska niż baterie dostępne obecnie. Projekt obejmuje ambitne i ryzykowne działania w zakresie badań i rozwoju w celu zapewnienia w całym łańcuchu wartości baterii innowacji wykraczających poza stan najnowszej wiedzy naukowej i technicznej, od wydobywania i przetwarzania surowców, wytwarzania zaawansowanych materiałów chemicznych, projektowania ogniw i modułów baterii oraz ich włączania do inteligentnych systemów, po recykling i zmianę przeznaczenia zużytych baterii – podkreśla KE w komunikacie. Innowacje mają również poprawić zrównoważenie środowiskowe wszystkich segmentów łańcucha wartości baterii. Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 i odpadów wytwarzanych w różnych procesach produkcji, a także opracowanie przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych procedur demontażu, recyklingu i rafinacji zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Uczestnicy projektu i ich partnerzy skupią swoje prace w szczególności na czterech obszarach:
  1. Surowce i materiały zaawansowane: celem projektu jest rozwój zrównoważonych i innowacyjnych procesów umożliwiających wydobycie, koncentrację, rafinację i oczyszczanie rud w celu wytworzenia wysokiej czystości surowców. Jeśli chodzi o zaawansowane materiały (do produkcji katod, anod i elektrolitów), projekt ma na celu udoskonalenie istniejących materiałów lub stworzenie nowych materiałów, które zostaną wykorzystane w innowacyjnych ogniwach baterii.
  2. Ogniwa i moduły: celem projektu jest stworzenie innowacyjnych ogniw i modułów, zaprojektowanych w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wydajność, na potrzeby zarówno sektora motoryzacyjnego, jak i innych sektorów (np. stacjonarne magazynowanie energii, elektronarzędzia itp.).
  3. Systemy baterii: celem projektu jest opracowanie innowacyjnych systemów baterii, w tym oprogramowania i algorytmów zarządzania baterią, a także innowacyjnych metod badawczych.
  4. Zmiana przeznaczenia, recykling i rafinacja: projekt ma na celu zaprojektowanie bezpiecznych i innowacyjnych procesów zbiórki, demontażu, zmiany przeznaczenia, recyklingu i rafinacji materiałów pochodzących z recyklingu.
Finansowanie, beneficjenci i kwoty W projekcie udział weźmie 17 uczestników bezpośrednich z siedmiu państw członkowskich, z których część będzie prowadzić działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim. Cały projekt powinien zostać ukończony do 2031 r. (z różnymi harmonogramami dla poszczególnych podprojektów). Bezpośredni uczestnicy mogą otrzymać do 3,2 mld euro finansowania. Konkretnie: Belgia wystąpiła o zgodę na udzielenie dotacji do wysokości około 80 mln euro; Finlandia do około 30 mln euro; Francja do około 960 mln euro; Niemcy do około 1,25 mld euro; Włochy do około 570 mln euro; Polska do około 240 mln euro i Szwecja do około 50 mln euro. Niemniej jednak znaczna część dodatkowych zysków osiągniętych przez uczestników zostanie zwrócona podatnikom za pomocą mechanizmu wycofania. Innymi słowy, jeżeli projekty przyniosą oczekiwane rezultaty, generując dodatkowe przychody netto wykraczające poza prognozy, przedsiębiorstwa zwrócą odpowiednim państwom członkowskim część otrzymanych pieniędzy podatników. © Komisja Europejska
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-2