reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 grudnia 2019

ES-System w rękach Norwegów

Powiodło się wezwanie norweskiego koncernu Glamox na akcje ES-System.

W wezwaniu na akcje ES-System, ogłoszonym przez Glamox, złożono zapisy akcje uprawniające do 98,21 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W efekcie został spełniony zastrzeżony w wezwaniu warunek nabycia co najmniej 66 proc. akcji, a więc wezwanie doszło do skutku. Glamox zamierzał nabyć do 100 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz doprowadzić do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na GPW, a w przypadku osiągnięcia co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów na WZ, zamierzał przeprowadzić przymusowy wykup akcji.
reklama
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-2